Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 (6 đề)

Tuyển chọn 6 Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 năm 2023 chọn lọc được các Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm biên soạn và sưu tầm từ đề thi Toán lớp 2 của các trường Tiểu học. Hi vọng bộ đề thi này sẽ giúp học sinh ôn tập và đạt kết quả cao trong các bài thi khảo sát chất lượng đầu năm môn Toán lớp 2.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 (6 đề)

Xem thử Đề Toán 2 KNTT Xem thử Đề Toán 2 CTST Xem thử Đề Toán 2 CD

Chỉ từ 150k mua trọn bộ đề thi Toán lớp 2 cả năm (mỗi bộ sách) bản word có lời giải chi tiết:

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: phút

(Đề thi số 1)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm):Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Quảng cáo

Câu 1: Số gồm 6 chục và 7 đơn vị là số:

A. 67                               B. 76                                C. 60                                D. 70

Câu 2: Số 42 được đọc là:

A. Bốn và hai

B. Bốn chục và hai đơn vị

C. Bốn mươi hai

D. Bốn mươi chục hai đơn vị

Câu 3: Kết quả của phép tính 16 + 20 bằng:

A. 26                                               B. 56                                               C. 46                                               D. 36

Câu 4: Kết quả của phép tính 3 cm + 7 cm bằng:

A. 9 cm

B. 6 cm

C. 10 cm

D. 10 

Câu 5: Số lớn nhất trong các số 93, 74, 17, 84 là số:

A. 93                                               B. 74                                               C. 17                                               D. 84


II. Phần tự luận (5 điểm)

Quảng cáo

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

48 + 10

22 + 34

98 – 17

50 – 20

Bài 2 (2 điểm): Bạn Hà có 10 cái kẹo. Bạn Mai 15 cái kẹo. Hỏi cả hai bạn có bao nhiêu cái kẹo?

Bài 3 (1 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông, hình tròn, hình tam giác và hình chữ nhật?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 1

--------------HẾT-------------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi số 2)

Bài 1 (1 điểm): Viết các số liên tiếp theo thứ tự tăng dần:

14, 15, 16, …, …., ….., 20, 21, …., …., …., 25.

Bài 2 (4 điểm): Đặt rồi tính:

15 + 24

32 + 16

88 – 15

90 – 40

Bài 3 (2 điểm): Sắp xếp các số 76, 24, 39, 82, 54:

a) Theo thứ tự giảm dần;

b) Theo thứ tự tăng dần.

Quảng cáo

Bài 4 (2 điểm): Lớp 1A có 27 bạn học sinh nam và 22 bạn học sinh nữ. Hỏi lớp 1A có tất cả bao nhiêu bạn học sinh?

Bài 5 (1 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao hình tam giác?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 2

----------HẾT----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi số 3)

Bài 1 (4 điểm):

a) Điền số thích hợp vào chỗ chấm:

74, 75, 76, 77, …., …., ….., ….., ……, …., 84

15, 14, 13, …., …., ….., ….., 8, 7, …., …., 4, 3

10, 20, 30, …., …, ….., 70, …., 90

…., 34, 35, …., 37, …., …., 40, 41,…., 43

b) Viết các số:

Mười bảy:……..

Bốn mươi sáu:……

Hai mươi hai:……

Một trăm:……

c) Đọc các số: 84, 47, 58, 62

Quảng cáo

Bài 2 (2 điểm): Tính:

a) 15 cm + 20 cm = …..

b) 40 + 30 = …..

c) 27 cm – 12 cm = ….

d) 98 – 27 = …..

Bài 3 (2 điểm): Ổ trứng có 7 quả trứng, trong đó có 2 quả đã nở thành gà con. Hỏi trong ổ còn lại mấy quả trứng chưa nở?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 3

Bài 4 (2 điểm): Điền dấu >, <, = thích hợp vào chỗ chấm:

24 + 10 …. 34

87 – 24 …. 89 – 26

13 + 24 …. 11 + 25

24 + 25 …. 89 – 42


----------HẾT----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi số 4)

I. Phần trắc nghiệm (4 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Chọn hình ảnh không cùng loại trong các hình ảnh dưới đây:

A. 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

B. 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

C. 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

D. 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

Câu 2: Chọn hình ảnh không cùng loại trong các hình ảnh dưới đây:

A. 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

B. 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

C. 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

D. 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

Câu 3: Tìm số không phù hợp trong dãy số gồm các số 20, 22, 25, 30, 35?

A. 22

B. 25

C. 30

D. 35

Câu 4: Chọn hình ảnh không cùng loại trong các hình ảnh dưới đây:

A. 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

B.

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

C. 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

D. 

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

II. Phần tự luận (6 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Tính:

23 + 41 + 15 = ….

99 – 12 – 46 = ….

45 + 13 – 22 = ….

78 – 26 + 34 = ….

Bài 2 (2 điểm): Nếu thêm 23 quyển vở thì Hoa sẽ có 78 quyển vở. Hỏi ban đầu Hoa có bao nhiêu quyển vở?

Bài 3 (2 điểm): Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông, bao nhiêu hình tam giác?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 4

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi số 5)

I. Phần trắc nghiệm (5 điểm): Khoanh tròn vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Kết quả của phép tính 23 – 10 bằng:             

A. 15

B. 14

C. 13

D. 12

Câu 2: Trong các số 56, 13, 93, 48, số bé nhất là số:

A. 48

B. 93

C. 13

D. 56

Câu 3: Số chín mươi tư được viết là:

A. 94

B. 9

C. 4

D. 54

Câu 4: Kết quả của phép tính 20 cm + 30 cm bằng:

A. 50

B. 50 cm

C. 30 cm

D. 30

Câu 5: Dấu thích hợp để điền vào chỗ chấm 30 …. 16 = 46 là:

A. - 

B. +

C. <

D. >

II. Phần tự luận (5 điểm):

Bài 1 (2 điểm): Đặt rồi tính:

17 + 32

20 + 40

98 – 33

76 – 41

Bài 2 (2 điểm): Bạn Lan gấp được 10 ngôi sao. Bạn Hoa gấp được 14 ngôi sao. Hỏi cả hai bạn gấp được tất cả bao nhiêu ngôi sao?

Bài 3 (1 điểm): 

a) Hình dưới đây có bao nhiêu hình vuông?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 5

b) Đồng hồ dưới đây chỉ mấy giờ?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 5

-----------HẾT-----------

Phòng Giáo dục và Đào tạo .....

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm

Năm 2023

Bài thi môn: Toán lớp 2

Thời gian làm bài: 45 phút

(Đề thi số 6)

Bài 1 (1 điểm): Điền số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 13, 14, 15, …., ….., ….., 19, 20

b) 24, 23, …., ….., ….., …..,…., 17

Bài 2 (1 điểm): 

a) Viết các số 76, 34, 24, 58 theo thứ tự từ bé đến lớn;

b) Viết các số 20, 50, 10, 90, 80, 70 theo thứ tự từ lớn đến bé.

Bài 3 (2 điểm): Tính

16 + 32 = …..                                                         98 cm – 17 cm = ….

24 cm + 34 cm = …..                                              87 – 15 = ….

Bài 4 (2 điểm): Điền dấu <, >, = thích hợp vào chỗ chấm:

22 + 14 …. 38                                                        47 …. 98 – 54

23 + 10 …. 16 + 11                                                67 – 12 …. 11 + 44 

Bài 5 (3 điểm): Bạn Hoa có 28 nhãn vở. Bạn Hùng có 22 nhãn vở. Hỏi bạn Hoa nhiều hơn bạn Hùng bao nhiêu nhãn vở?

Bài 6 (1 điểm): Hình vẽ dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình vuông?

Đề thi khảo sát chất lượng đầu năm Toán lớp 2 Đề 6

-----------HẾT----------

................................

................................

................................

Trên đây tóm tắt một số nội dung có trong bộ Đề thi Toán lớp 2 năm 2023 mới nhất, để mua tài liệu đầy đủ, Thầy/Cô vui lòng xem thử:

Xem thử Đề Toán 2 KNTT Xem thử Đề Toán 2 CTST Xem thử Đề Toán 2 CD

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Đề thi Toán, Tiếng Việt lớp 2 có đáp án được biên soạn bám sát nội dung chương trình sách giáo khoa Toán, Tiếng Việt lớp 2 của các bộ sách mới.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


Giải bài tập lớp 2 sách mới các môn học
Tài liệu giáo viên