Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số có đáp án (Đề 2)Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số có đáp án (Đề 2)

Thời gian làm bài: 45 phút

Đề bài

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

Câu 1: Cặp số (2; 0) là nghiệm của phương trình nào sau đây:

Quảng cáo

A. 3x - 2y = 6       B. 3x - 2y = 3

C. 3x - y = 1       D. 2x + 0y = 5

Câu 2: Cho phương trình x - y = 1 (1). Phương trình nào dưới đây có thể kết hợp được với (1) để được một hệ phương trình bậc nhất hai ẩn số có vô số nghiệm.

A.3x - 2y = 5       B.3x + y = 1       C.x + 3y = 9       D.2x - 2y = 2

Câu 3: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập nghiệm của phương trình 2x + 0y = 4 được biểu diễn bởi đường thẳng:

A. Là đường phân giác góc xOy

B. Là đường thẳng đi qua điểm (2; 0) và song song với trục tung

Quảng cáo

C. Là đường thẳng đi qua điểm (2; 0) và song song với trục hoành

D. Cả 3 đáp án trên đều sai.

Câu 4: Cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

A.(-1;1)       B.(-3;-1)       C.(2;-1)       D.(3;1)

Câu 5: Hệ phương trình: Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

A. Vô nghiệm

B. Vô số nghiệm

C. Có nghiệm duy nhất

Quảng cáo

Câu 6: Một hình chữ nhật có chiều dài hơn chiều rộng 2m và chu vi của chúng là 48m. Diện tích hình chữ nhật là:

A. 575 cm2       B. 143 cm2      C. 286 cm2       D. 100 cm2

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1. (3 điểm) Giải các hệ phương trình.

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Bài 2. (1,5 điểm) Cho hệ phương trình:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

a) Tìm m để hệ phương trình có nghiệm duy nhất, vô số nghiệm?

b) Tìm m để hệ phương trình trên có nghiệm x < 0; y > 0

Quảng cáo

Bài 3. (2,5 điểm) Một ô tô đi từ A đến B với vận tốc xác định và trong một thời gian xác định. Nếu vận tốc ô tô tăng lên 10 km/h thì đến B trước 30 phút; còn nếu vận tốc ô tô giảm đi 10 km/h thì đến B chậm hơn 45 phút. Tính vận tốc và thời gian dự định của ô tô?

Hướng dẫn giải

Phần trắc nghiệm (3 điểm)

1.A 2.D 3.B 4.A 5.C 6.B

Phần tự luận (7 điểm)

Bài 1.

a)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x; y) = (1; -3)

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy hệ phương trình có nghiệm duy nhất là (x; y) = (-10; -5)

Bài 2.

a) Hệ phương trình Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Có nghiệm duy nhất khi Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Có vô số nghiệm khi Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Do đó, hệ phương trình đã cho có nghiệm duy nhất khi Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Hệ phương trình đã cho có vô số nghiệm khi Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9 ⇔ không tồn tại m thỏa mãn

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Với m - 3 ≠ 0 ⇔ m ≠ 3 hệ phương trình có nghiệm:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vì nghiệm của hệ phương trình thỏa mãn x < 0; y > 0 nên ta có:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy với điều kiện 3 < m < 4 thì hệ phương trình có nghiệm thỏa mãn x < 0; y > 0

Bài 3.

30 phút = 1/2 giờ;

45 phút = 3/4 giờ

Gọi vận tốc dự định của ô tô là x (km/h) và thời gian dự định đi của ô tô là y (giờ)

Điều kiện : x > 10; y > 1/2

Lúc đó quãng đường đi của ô tô từ A đến B là x.y (km/h)

Vì ô tô tăng vận tốc lên 10 km/h thì đến B trước 30 phút nên ta có phương trình:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vận tốc ô tô giảm đi 10 km/h thì đến B chậm hơn 45 phút nên ta có phương trình:

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Ta có hệ phương trình

Đề kiểm tra Toán 9 | Đề thi Toán 9

Vậy vận tốc dự định đi của ô tô là 50km/h và thời gian dự định đi của ô tô là 3 giờ.

Các Đề kiểm tra Toán 9 Chương 3 Đại số khác:

300 BÀI GIẢNG GIÚP CON LUYỆN THI LỚP 10 CHỈ 399K

Phụ huynh đăng ký mua khóa học lớp 10 cho con, được tặng miễn phí khóa lớp 9 ôn hè. Đăng ký ngay!

Loạt bài Đề kiểm tra Toán 9 Học kì 1 và Học kì 2 phần Đại số và Hình học được biên soạn bám sát cấu trúc ra đề kiểm tra mới gồm phần Tự luận và Trắc nghiệm giúp bạn giành được điểm cao trong các bài thi và bài kiểm tra Toán lớp 9 hơn.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.


de-kiem-tra-1-tiet-toan-9-dai-so-chuong-3.jsp