Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 10 trang 36, 37, 38 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 10 trang 36, 37, 38 hay nhất

Bài 1 (trang 36 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Vẽ và viết tên đoạn thẳng vào bảng (theo mẫu):

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 10 trang 36, 37, 38 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 10 trang 36, 37, 38 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 36 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đo độ dài rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) Chiều dài chiếc bút của em là ... cm hay ... mm

b) Chiều rộng quyển sách Toán 3 là ... cm hay ... mm

c) Chiều dài quyển vở ghi Toán 3 của em là ...cm hay ...mm

d) Chiều rộng quyển vở ghi Toán 3 của em là ...cm hay ...mm

Hướng dẫn giải:

a) Chiều dài chiếc bút của em là 17 cm hay 170 mm

b) Chiều rộng quyển sách Toán 3 là 19 cm hay 190 mm

c) Chiều dài quyển vở ghi Toán 3 của em là 25cm hay 250 mm

d) Chiều rộng quyển vở ghi Toán 3 của em là 17 cm hay 170 mm.

Bài 3 (trang 36 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Ước lượng chiều dài của các đồ vật, đo độ dài của chúng rồi điền vào bảng sau :

Đồ vật Ước lượngĐộ dài đo được
Chiều dài bàn học
Chiều rộng bàn học
Chiều cao bàn học
Chiều dài bảng lớp học

Hướng dẫn giải:

Đồ vật Ước lượngĐộ dài đo được
Chiều dài bàn học 120cm120cm
Chiều rộng bàn học 50cm40cm
Chiều cao bàn học 80cm 75cm
Chiều dài bảng lớp học 300cm360cm

Bài 4 (trang 37 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Nối chiều cao với số đo thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 10 trang 36, 37, 38 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 10 trang 36, 37, 38 hay nhất tại VietJack

Bài 5 (trang 37 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

7 x 6 = ...    42 : 7 = ...    42 : 6 = ...     7 x 7 = ...

7 x 4 = ...    28 : 7 = ...    28 : 4 = ...     49 : 7 = ...

b) Đặt tính rồi tính :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 10 trang 36, 37, 38 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 10 trang 36, 37, 38 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 37 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

6m 8dm = ... dm    2m 20 cm = ... cm

3m 5dm = ... dm    7m 28 cm = ... cm

4m 7dm = ... dm    8m 55cm = ... cm

Hướng dẫn giải:

6m 8dm = 68 dm    2m 20 cm = 220 cm

3m 5dm = 35 dm    7m 28 cm = 728 cm

4m 7dm = 47 dm    8m 55cm = 855 cm

Bài 7 (trang 37 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Đo độ dài đoạn thẳng AB:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 10 trang 36, 37, 38 hay nhất tại VietJack

b) Vẽ đoạn thẳng CD có độ dài bằng 1/3 độ dài đoạn thẳng AB.

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 10 trang 36, 37, 38 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 10 trang 36, 37, 38 hay nhất tại VietJack

Giải thích:

Đo độ dài đoạn thẳng AB được 12cm.

Độ dài đoạn thảng CD là: 12 : 3 = 4 (cm)

Vậy ta cần vẽ đoạn thẳng CD dài 4cm.

Bài 8 (trang 38 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán: Hai can đựng mật ong, can nhỏ đựng 5l, can to đựng gấp 4 lần can nhỏ. Hỏi:

a) Can to đựng bao nhiêu lít mật ong?

b) Cả hai cạn đựng bao nhiêu lít mật ong?

Hướng dẫn giải:

a) Can to đựng số lít mật ong là:

   5 x 4 = 20 (lít)

b) Cả hai can đựng số lít mật ong là:

   5 + 20 = 25 (lít)

      Đáp số: can to: 20 lít; can nhỏ : 25 lít.

Vui học (trang 38 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Đo độ dài bước chân các bạn trong tổ em rồi viết kết quả đo vào bảng sau:

Tên Độ dài bước chân

b) Bạn ... có bước chân dài nhất là ...

Bạn ... có bước chân ngắn nhất là ...

Hướng dẫn giải:

Tên Độ dài bước chân
Hạnh 20cm
Tiến 22cm
Hải 18cm
Hoa 21cm
Quang 16cm
Anh 10cm

b) Bạn Tiến có bước chân dài nhất là 22cm

Bạn Anh có bước chân ngắn nhất là 10cm

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.