Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 12 trang 42, 43, 44 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 12 trang 42, 43, 44 hay nhất

Bài 1 (trang 42 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Số ?

Thừa số 213106384140
Thừa số 3827
Tích

Hướng dẫn giải:

Thừa số 213106384140
Thừa số 3827
Tích 639848768980

Bài 2 (trang 42 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tìm x :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 12 trang 42, 43, 44 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 12 trang 42, 43, 44 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 42 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết (theo mẫu) :

Số đã cho 8 2432 40
Gấp 4 lần 8 x 4 = 32
Giảm 4 lần 8 : 4 = 2

Hướng dẫn giải:

Số đã cho 8 2432 40
Gấp 4 lần 8 x 4 = 32 24 x 4 = 9632 x 4 = 128 40 x 4 = 160
Giảm 4 lần 8 : 4 = 2 24 : 4 = 632 : 4 = 8 40 : 4 = 10

Bài 4 (trang 42 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Tính chu vi của hình vuông ABCD, hình vuông MNPQ :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 12 trang 42, 43, 44 hay nhất tại VietJack

b) Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Chu vi của hình vuông gấp … lần độ dài một cạnh

Hướng dẫn giải:

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 12 trang 42, 43, 44 hay nhất tại VietJack

b) Chu vi của hình vuông gấp 4 lần độ dài một cạnh.

Bài 5 (trang 43 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đọc bảng chia 8, viết số thích hợp vào chỗ chấm :

16 : 8 = ...    32 : 8 = ...    80 : 8 = ...    48 : 8 = ...

24 : 8 = ...    56 : 8 = ...    40 : 8 = ...    8 : 8 = ...

64 : 8 = ...    72 : 8 = ...

Hướng dẫn giải:

16 : 8 = 2    32 : 8 = 4    80 : 8 = 10    48 : 8 = 6

24 : 8 = 3    56 : 8 = 7    40 : 8 = 5    8 : 8 = 1

64 : 8 = 8    72 : 8 = 9

Bài 6 (trang 43 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Quan sát hình vẽ dưới đây rồi viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 12 trang 42, 43, 44 hay nhất tại VietJack

Có tất cả ... con thỏ bông.

Nếu chia đều số thỏ bông trên cho 8 bạn thì mỗi bạn được ... con thỏ bông.

Hướng dẫn giải:

Có tất cả 24 con thỏ bông.

Nếu chia đều số thỏ bông trên cho 8 bạn thì mỗi bạn được 3 con thỏ bông.

Bài 7 (trang 43 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết số thích hợp vào ô trống :

Số lớn 122532545624
Số bé 458674
Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị 8
Số lớn gấp mấy lần số bé 3

Hướng dẫn giải:

Số lớn 122532545624
Số bé 458674
Số lớn hơn số bé bao nhiêu đơn vị 82024484920
Số lớn gấp mấy lần số bé 344786

Bài 8 (trang 44 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán : Cửa hàng cô Hương thu mua được 208kg chè, sau khi đã bán 128kg, số chè còn lại cô Hương chia đều vào 8 túi. Hỏi mỗi túi đựng bao nhiêu ki-lô-gam chè ?

Hướng dẫn giải:

Số chè còn lại là :

    208 – 128 = 80 (kg)

Số ki-lô-gam chè ở mỗi túi là :

   80 : 8 = 10 (kg)

       Đáp số : 10kg.

Vui học (trang 44 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Quan sát hình vẽ sau :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 12 trang 42, 43, 44 hay nhất tại VietJack

Biết rằng kăng-ga-ru mẹ có thể nhảy mỗi bước 8m, còn kăng-ga-ru con có thể nhảy mỗi bước 4m. Hỏi kăng-ga-ru con, kăng-ga-ru mẹ, mỗi con phải nhảy bao nhiêu bước để hết đoạn đường 80m ?

Hướng dẫn giải:

Số bước kăng-ga-ru con phải nhảy là :

   80 : 4 = 20 (bước)

Số bước kăng-ga-ru mẹ phải nhảy là :

   80 : 8 = 10 (bước)

      Đáp số : mẹ : 10 bước ; con : 20 bước.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.