Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 5 trang 20, 21, 22 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 5 trang 20, 21, 22 hay nhất

Bài 1 (trang 20 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đặt tính rồi tính:

28 x 3    46 x 2     37 x 5     14 x 6

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 5 trang 20, 21, 22 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 20 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tìm x:

x : 5 = 13     x : 6 = 25     x : 3 = 48

Hướng dẫn giải:

x : 5 = 13   x : 6 = 25   x : 3 = 48

x = 13 x 5   x = 25 x 6   x = 48 x 3

x = 65   x = 150   x = 144

Bài 3 (trang 20 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 5 trang 20, 21, 22 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 5 trang 20, 21, 22 hay nhất tại VietJack

Bài 4 (trang 21 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán: Một tuần lễ có 7 ngày, mỗi ngày có 24 giờ. Hỏi một tuần lễ có tất cả bao nhiêu giờ?

Hướng dẫn giải:

Một tuần lễ có tất cả số giờ là:

    7 x 24 = 168 (giờ)

       Đáp số: 168 giờ.

Bài 5 (trang 21 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 6 x 5 = ...     30 : 6 = ...     30 : 5 = ...

b) 6 x 3 = ...     18 : 6 = ...     18 : 3 = ...

c) 6 x 4 = ...     24 : 6 = ...     24 : 4 = ...

Hướng dẫn giải:

a) 6 x 5 = 30     30 : 6 = 5     30 : 5 = 6

b) 6 x 3 = 18     18 : 6 = 3     18 : 3 = 6

c) 6 x 4 = 24     24 : 6 = 4     24 : 4 = 6

Bài 6 (trang 21 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tô màu vào 1/6 số chiếc diều:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 5 trang 20, 21, 22 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 5 trang 20, 21, 22 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 21 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 5 trang 20, 21, 22 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 5 trang 20, 21, 22 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 21 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải các bài toán :

a) Có 30kg gạo nếp chia đều cho 6 gia đình. Hỏi mỗi gia đình được chia mấy ki-lô-gam gạo nếp?

b) Một tổ sản xuất theo kế hoạch phải làm 30 sản phẩm. Tổ sản xuất đã làm xong 1/6 kế hoạch. Hỏi tổ sản xuất đã làm xong mấy sản phẩm?

Hướng dẫn giải:

a) Mỗi gia đình được chia số ki-lô-gam gạo nếp là:

    30 : 6 = 5 (kg)

       Đáp số: 5 kg.

b) Số sản phẩm tổ sản xuất đã làm xong là:

    30 : 6 = 5 (sản phẩm)

       Đáp số: 5 sản phẩm.

Vui học (trang 22 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Ngày 22 – 7 – 2017, 6 thành viên đội tuyển quốc gia Việt Nam tham dự kì thi Olympic Toán học Quốc tế (IMO) tại Brazil mang về 4 huy chương vàng, 1 huy chương bạc và 1 huy chương đồng. Theo thông tin của Ban tổ chức đưa ra thì sau 43 năm tham dự kì thi, tổng số huy chương vàng đội tuyển Việt Nam đạt được ít hơn 10 lần tổng số huy chương năm 2017 là 1 chiếc; số huy chương bạc đạt được gấp 17 lần số huy chương năm 2017. Em hãy tính xem đến năm 2017, sau 43 năm tham dự thì đội tuyển quốc gia Việt Nam đạt được tất cả bao nhiêu huy chương vàng, bao nhiêu huy chương bạc tại Olympic Toán học Quốc tế?

Hướng dẫn giải:

Tóm tắt:

Số huy chương vàng:

Năm 2017: 4 huy chương

Sau 43 năm: ít hơn 10 lần số huy chương năm 2017 là 1 chiếc.

Hỏi: Sau 43 năm ? huy chương vàng?

Số huy chương bạc:

Năm 2017: 1 huy chương

Sau 43 năm: gấp 17 lần số huy chương năm 2017

Hỏi: Sau 43 năm có ? huy chương bạc?

Giải:

Số huy chương vàng đội tuyển quốc gia đạt được sau 43 năm là:

   10 x 4 – 1 = 39 (huy chương)

Số huy chương bạc đội tuyển quốc gia đạt được sau 43 năm là:

    1 x 17 = 17 (huy chương)

      Đáp số: 39 huy chương vàng; 17 huy chương bạc

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.