Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 7 trang 27, 28, 29 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 7 trang 27, 28, 29 hay nhất

Bài 1 (trang 27 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

7 x 3 = ...     7 x 1 = ...    7 x 6 = ...    7 x 0 = ...

3 x 7 = ...     1 x 7 = ...     6 x 7 = ...     7 x 7 = ...

Hướng dẫn giải:

7 x 3 = 21    7 x 1 = 7    7 x 6 = 42     7 x 0 = 0

3 x 7 = 21    1 x 7 = 7    6 x 7 = 42     7 x 7 = 49

Bài 2 (trang 27 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính :

7 x 4 + 32 = ...     7 x 7 + 28 = ...

   = ...       = ...

7 x 8 – 16 = ...    7 x 9 – 57 = ...

    = ...       = ...

Hướng dẫn giải:

7 x 4 + 32 = 28 + 32    7 x 7 + 28 = 49 + 28

    = 60       = 77

7 x 8 – 16 = 56 – 16    7 x 9 – 57 = 63 – 57

   = 40       = 6.

Bài 3 (trang 27 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

a) 7 ; 14 ; ... ; 28 ; ... ; ... ; ... ; ... ; ... ; ...

b) 70 ; 63 ; ... ; ... ; 42 ; ... ; ... ; ... ; ... ; ...

Hướng dẫn giải:

a) 7 ; 14 ; 21 ; 28 ; 35 ; 42 ; 49 ; 56 ; 63 ; 70

b) 70 ; 63 ; 56 ; 49 ; 42 ; 35 ; 28 ; 21 ; 14 ; 7.

Giải thích :

a) Số đứng sau hơn số đứng trước 7 đơn vị

b) Số đứng sau kém số đứng trước 7 đơn vị.

Bài 4 (trang 27 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán : Mỗi tổ của lớp 3B đóng góp được 7 quyển sách vào thư viện. Biết lớp 3B có 5 tổ, hỏi cả lớp 3B đóng góp được bao nhiêu quyển sách vào thư viện ?

Hướng dẫn giải:

Số sách lớp 5B đóng góp vào thư viện là :

   7 x 5 = 35 (quyển sách)

      Đáp số : 35 quyển sách.

Bài 5 (trang 28 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó ...

a) Gấp 7 lên 5 lần được ...

b) Gấp 6 lên 8 lần được ...

c) Gấp 4 lên 8 lần được ...

d) Gấp 5km lên 3 lần được ...

đ) Gấp 7 ngày lên 9 lần được ...

e) Gấp 3l lên 6 lần được ...

Hướng dẫn giải:

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần

a) Gấp 7 lên 5 lần được 7 x 5 = 35.

b) Gấp 6 lên 8 lần được 6 x 8 = 48

c) Gấp 4 lên 8 lần được 4 x 8 = 32

d) Gấp 5km lên 3 lần được 5 x 3 = 15 (km)

đ) Gấp 7 ngày lên 9 lần được 7 x 9 = 63 (ngày)

e) Gấp 3l lên 6 lần được 3 x 6 = 18 (ngày)

Bài 6 (trang 28 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đọc bảng chia 7, viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

21 : 7 = ...    35 : 7 = ...    70 : 7 = ...    42 : 7 = ...    49 : 7 = ...

14 : 7 = ...    56 : 7 = ...    7 : 7 = ...    28 : 7 = ...    63 : 7 = ...

Hướng dẫn giải:

21 : 7 = 3    35 : 7 = 5    70 : 7 = 10    42 : 7 = 6    49 : 7 = 7

14 : 7 = 2    56 : 7 = 8    7 : 7 = 1    28 : 7 = 4    63 : 7 = 9

Bài 7 (trang 28 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 7 trang 27, 28, 29 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 7 trang 27, 28, 29 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 28 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán: Lớp 3C có 35 bạn chia đều thành các tổ, mỗi tổ có 7 bạn. Hỏi lớp 3C có mấy tổ?

Hướng dẫn giải:

Số tổ của lớp 3C là:

    35 : 7 = 5 (tổ)

       Đáp số : 5 tổ.

Vui học (trang 29 Cùng em học Toán 3 Tập 1): : Nhân dịp sinh nhật bạn Trang, 7 bạn trong Câu lạc bộ Toán học đến chúc mừng Trang. Mẹ chuẩn bị cho Trang một cái bánh ga tô rất đẹp. Đúng lúc cắt thì Toàn, một thành viên lém lỉnh ra câu đố với Trang: Chỉ được dùng 3 nhát dao cắt bánh mà chia đều được cho mỗi người 1 miếng. Tất nhiên là các miếng bánh phải bằng nhau. Trang suy nghĩ trong vòng ba nốt nhạc rồi nháy mắt với Toàn và cắt bánh khiến mọi người đều bái phục. Đố em, Trang đã cắt bánh như thế nào? Em nói cách Trang cắt chiếc bánh và vẽ các nhát cắt vào hình chiếc bánh dưới đây nhé.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 7 trang 27, 28, 29 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Có tất cả 8 người. Vì vậy Trang cần cắt thành 8 miếng bánh như sau :

+ Dùng 2 nhát cắt từ trên xuống dưới chia chiếc bánh thành 4 phần bằng nhau.

+ Dùng nhát cắt ngang thân bánh chia mỗi phần trong 4 phần thành 2 ta được 8 phần bằng nhau. (như hình vẽ)

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 7 trang 27, 28, 29 hay nhất tại VietJack

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.