Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Kiểm tra học kì 1 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Kiểm tra học kì 1 hay nhất

Bài 1 (trang 65 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết vào chỗ chấm cho thích hợp:

Đọc số Viết số
Ba trăm ba mươi mốt ...........
........... 124
Năm trăm linh năm ...........
........... 806

Hướng dẫn giải:

Đọc số Viết số
Ba trăm ba mươi mốt 381
Một trăm hai mươi tư 124
Năm trăm linh năm 505
Tám trăm linh sáu 806

Bài 2 (trang 65 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Số?

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Kiểm tra học kì 1 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Kiểm tra học kì 1 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 65 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Kiểm tra học kì 1 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Kiểm tra học kì 1 hay nhất tại VietJack

Bài 4 (trang 65 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đồng hồ chỉ mấy giờ?

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Kiểm tra học kì 1 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Kiểm tra học kì 1 hay nhất tại VietJack

Bài 5 (trang 65 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính : 265 – 13 x 6 = ...... = ......

Hướng dẫn giải:

265 – 13 x 6 = 265 – 78 = 187.

Bài 6 (trang 65 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Điền <; > ; =

6m 5dm ... 65dm    12dm 8cm ... 128cm

3m 7dm ... 307cm    2m 4cm ... 250cm.

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Kiểm tra học kì 1 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 66 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tìm x: 96 : x = 8.

Hướng dẫn giải:

96 : x = 8

x = 96 : 8

x = 12.

Bài 8 (trang 66 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Nhà Hoa nuôi 35 con gà. Hôm nay mẹ đã bán đi 1/7 số gà đó. Hỏi nhà Hoa còn lại bao nhiêu con gà?

Hướng dẫn giải:

Số gà mẹ Hoa đã bán là:

   35 : 7 = 5 (con gà)

Nhà Hoa còn lại số gà là:

   35 – 5 = 30 (con gà)

       Đáp số: 30 con gà.

Bài 9 (trang 66 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết tiếp vào chỗ chấm để được câu trả lời đúng:

Cho hình vuông ABCD và hình chữ nhật BMNC (xem hình vẽ). Hình chữ nhật BMNC có chiều dài gấp đôi chiều rộng. Biết chu vi hình vuông ABCD là 28cm, tính chu vi hình chữ nhật BMNC.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Kiểm tra học kì 1 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Trả lời: Chu vi hình chữ nhật BMNC là 42cm.

Giải thích:

Cạnh hình vuông (chiều rộng hình chữ nhật) là:

    28 : 4 = 7 (cm)

Chiều dài hình chữ nhật BMNC là:

    7 x 2 = 14 (cm)

Chu vi hình chữ nhật BMNC là:

    (7 + 14) x 2 = 42 (cm)

Bài 10 (trang 66 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Nêu bài toán theo tóm tắt dưới đây rồi giải bài toán:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Kiểm tra học kì 1 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Lời giải:

Bài toán: Cửa hàng bác Thư bán hai loại gạo tẻ và gạo nếp. Ngày hôm qua bác Thư bán được số gạo tẻ gấp 5 lần số gạo nếp. Biết số gạo tẻ bác Thư bán được ngày hôm qua là 125kg. Tính tổng số ki-lô-gam gạo bác Thư bán được ngày hôm qua.

Lời giải:

Số gạo nếp bác Thư bán được ngày hôm qua là:

   125 : 5 = 25 (kg)

Tổng số ki-lô-gam gạo bác Thư bán được ngày hôm qua là:

   125 + 25 = 150 (kg)

      Đáp số: 150kg.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.