Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 4 trang 17, 18, 19 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 4 trang 17, 18, 19 hay nhất

Bài 1 (trang 17 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đặt tính rồi tính:

427 + 263 356 + 172 892 – 514 765 – 581

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 4 trang 17, 18, 19 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 17 Cùng em học Toán 3 Tập 1):

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 4 trang 17, 18, 19 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 4 trang 17, 18, 19 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 4 trang 17, 18, 19 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 4 trang 17, 18, 19 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 18 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tìm x:

x x 5 = 35     x : 9 = 4     x x 3 = 18

Hướng dẫn giải:

x x 5 = 35    x : 9 = 4     x x 3 = 18

x = 35 : 5    x = 4 x 9     x = 18 : 3

x = 7    x = 36    x = 6.

Bài 4 (trang 18 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính độ dài đường gấp khúc ABCD:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 4 trang 17, 18, 19 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Độ dài đường gấp khúc ABCD là: 78 + 57 + 105 = 240 (cm)

Bài 5 (trang 18 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 4 trang 17, 18, 19 hay nhất tại VietJack

Mỗi hộp có ......, chiếc bánh.

a) 2 hộp có : ......, x ......, = ......, (chiếc bánh)

b) 4 hộp có: ......, x ......, = ......, (chiếc bánh)

c) 6 hộp có: ......, x ......, = ......, (chiếc bánh)

d) 9 hộp có: ......, x ......, = ......, (chiếc bánh)

Hướng dẫn giải:

Mỗi hộp có 6 chiếc bánh

a) 2 hộp có 6 x 2 = 12 (chiếc bánh)

b) 4 hộp có: 6 x 4 = 24 (chiếc bánh)

c) 6 hộp có: 6 x 6 = 36 (chiếc bánh)

d) 9 hộp có: 6 x 9 = 54 (chiếc bánh)

Bài 6 (trang 18 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính:

a) 6 x 7 + 8 = ......,

= ......,

b) 6 x 4 x 2 = ......,

= ......,

c) 6 x 5 x 3 = ......,

= ......,

d) 6 x 8 – 18 = ......,

= ......,

Hướng dẫn giải:

a) 6 x 7 + 8 = 42 + 8

= 50

b) 6 x 4 x 2 = 24 x 2

= 48

c) 6 x 5 x 3 = 30 x 3

= 90

d) 6 x 8 – 18 = 48 – 18

= 30

Bài 7 (trang 19 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đặt tính rồi tính:

34 x 2    23 x 3    22 x 4    11 x 5

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 4 trang 17, 18, 19 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 19 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán: Lớp 3A có 32 bạn, mỗi bạn ủng hộ các bạn vùng bị lũ lụt 3 quyển vở. Hỏi cả lớp 3A ủng hộ tất cả bao nhiêu quyển vở?

Hướng dẫn giải:

Số quyển vở cả lớp 3A ủng hộ được là:

32 x 3 = 96 (quyển vở)

Đáp số: 96 quyển vở.

Vui học (trang 19 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Cô giáo phát cho ba tổ, mỗi tổ bốn tấm bìa lần lượt ghi các số 7, 6, 15, 9. Cô giáo đề nghị các tổ tìm tổng các số ghi trên các tấm bìa đó. Ba tổ tính ra ba kết quả khác nhau. Em hãy suy nghĩ, tìm kết quả của ba tổ và giải thích lí do.

Hướng dẫn giải:

Ba tổ tính ra ba kết quả khác nhau vì các bạn cầm ngược tấm bìa, số 6 thành số 9 hoặc ngược lại.

Kết quả của ba tổ có thể là:

7 + 6 + 15 + 9 = 37

7 + 6 + 15 + 6 = 34

7 + 9 + 15 + 9 = 40

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.