Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 16 trang 56, 57, 58 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 16 trang 56, 57, 58 hay nhất

Bài 1 (trang 56 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đặt tính rồi tính :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 16 trang 56, 57, 58 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 16 trang 56, 57, 58 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 56 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán : Mỗi bao gạo cân nặng 35kg, mỗi bao ngô cân nặng 45kg. Hỏi 3 bao gạo và 1 bao ngô cân nặng bao nhiêu ki-lô-gam ?

Hướng dẫn giải:

Cách 1 :

3 bao gạo nặng số ki-lô-gam là :

    3 x 35 = 105 (kg)

3 bao gạo và 1 bao ngô nặng số ki-lô-gam là :

    105 + 45 = 150 (kg)

       Đáp số : 150kg.

Cách 2 :

3 bao gạo và 1 bao ngô cân nặng số ki-lô-gam là :

    3 x 35 + 45 = 150 (kg)

       Đáp số : 150 kg.

Bài 3 (trang 57 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Đọc đoạn hội thoại sau :

- Tôm ơi, cậu ôn lại phần biểu thức chưa? Cậu thử lấy ví dụ về biểu thức xem nào.

- Ờ,..ờ. Thì biểu thức gốm các số và dấu của phép tính cộng, trừ, nhân, chia đấy thôi. Như là 35+17;5×8−7...35+17;5×8−7...

- Thế còn giá trị biểu thức?

- Thì cậu tính ra thôi, chẳng hạn như 35+17=52 thì 52 là giá trị của biểu thức 35+17

b) Viết ba biểu thức: ....

Hướng dẫn giải:

Ba biểu thức: 4 x 3 – 2; 15 + 2 – 10; 30 – 25 : 5.

Bài 4 (trang 57 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính giá trị biểu thức:

Biểu thức 42 – 1514 x 3 65 : 5327 + 431 24 + 4 + 58
Giá trị của biểu thức

Hướng dẫn giải:

Biểu thức 42 – 1514 x 3 65 : 5327 + 431 24 + 4 + 58
Giá trị của biểu thức 2742 13758 86

Bài 5 (trang 57 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Điền <; > ; =

44 : 4 x 3 ... 32     63 ... 72 +18 – 27

19 x 6 : 3 ... 78: 2    

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 16 trang 56, 57, 58 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 57 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự ................

b) Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính ..... trước rồi thực hiện các phép tính ..... sau.

Hướng dẫn giải:

a) Nếu trong biểu thức chỉ có các phép tính cộng, trừ hoặc chỉ có các phép tính nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính theo thứ tự từ trái qua phải

b) Nếu trong biểu thức có các phép tính cộng, trừ, nhân, chia thì ta thực hiện các phép tính nhân chia trước rồi thực hiện các phép tính cộng trừ sau.

Bài 7 (trang 57 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính rồi viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a) 30 + 9 – 12 = ..... = .....

Giá trị của biểu thức 30 + 9 – 12 là .....

b) 12 x 5 : 3 = ..... = .....

Giá trị của biểu thức 12 x 5 : 3 là .....

c) 48 + 35 : 5 = ..... = .....

Giá trị của biểu thức 48 + 35 : 5 là .....

d) 78 – 12 x 3 = ..... = .....

Giá trị của biểu thức 78 – 12 x 3 là .....

Hướng dẫn giải:

a) 30 + 9 – 12 = 39 – 12 = 27

Giá trị của biểu thức 30 + 9 – 12 là 27

b) 12 x 5 : 3 = 60 : 3 = 20

Giá trị của biểu thức 12 x 5 : 3 là 20

c) 48 + 35 : 5 = 48 + 7 = 55

Giá trị của biểu thức 48 + 35 : 5 là 55

d) 78 – 12 x 3 = 78 – 36 = 42

Giá trị của biểu thức 78 – 12 x 3 là 42.

Bài 8 (trang 58 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính giá trị biểu thức :

a) 310 + 24 – 65 = ..... = .....

b) 275 + 58 x 2 = ..... = .....

c) 52 – 4 x 9 = ..... = .....

d) 63 : 7 x 8 = ..... = .....

Hướng dẫn giải:

a) 310 + 24 – 65 = 334 – 65 = 269

b) 275 + 58 x 2 = 275 + 116 = 391

c) 52 – 4 x 9 = 52 – 36 = 16

d) 63 : 7 x 8 = 9 x 8 = 72

Vui học (trang 58 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Hãy tự đặt bài toán có chứa từ khóa « gấp » theo hình vẽ rồi giải bài toán đó.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 16 trang 56, 57, 58 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Lan có 12 quả táo, Minh có 4 quả táo. Hỏi số táo của Lan gấp mấy lần số táo của Minh ?

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.