Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất

Bài 1 (trang 9 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đặt tính rồi tính:

647 – 138    855 – 264     509 – 327     780 – 431

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 9 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Số?

Số bị trừ963 872850 453
Số trừ371 243 535360
Hiệu 491 147

Hướng dẫn giải:

Số bị trừ963 872850 682453
Số trừ371 381243 535360
Hiệu592 491607 14793

Giải thích:

+ Để tìm số bị trừ ta lấy hiệu cộng với số trừ:

Số bị trừ = Hiệu + Số trừ.

+ Để tìm số trừ ta lấy số bị trừ trừ đi hiệu:

Số trừ = Số bị trừ - Hiệu.

Bài 3 (trang 9 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán theo tóm tắt:

Tóm tắt:

Có: 450l dầu

Đã bán: 170l dầu

Còn: ...l dầu?

Hướng dẫn giải:

Số lít dầu còn lại là :

   450 – 170 = 280 (lít dầu)

      Đáp số : 280 lít dầu.

Bài 4 (trang 10 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán : Một đội trồng rừng ngày thứ nhất trồng được 125 cây, ngày thứ hai trồng được ít hơn ngày thứ nhất 18 cây. Tính số cây đội trồng rừng đó trồng được trong ngày thứ hai.

Hướng dẫn giải:

Số cây đội trồng rừng trồng được trong ngày thứ hai là :

   125 – 18 = 107 (cây)

      Đáp số : 107 cây.

Bài 5 (trang 10 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Nối mỗi phép nhân với kết quả đúng :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 10 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Nối mỗi phép chia với kết quả đúng :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất tại VietJack

b) Viết số thích hợp vào chỗ chấm :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất tại VietJack

b)

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 11 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tô màu :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất tại VietJack

Giải thích :

Có 6 con cá. 1/3 số cá là : 6 : 3 = 2 (con cá). Vậy ta tô màu 2 con cá.

Có 8 bông hoa. 1/4 số bông hoa là : 8 : 4 = 2 (bông hoa). Vậy ta tô màu 2 bông hoa.

Bài 8 (trang 11 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải các bài toán :

a) Mỗi hộp có 4 chiếc bánh. Hỏi 3 hộp bánh như thế có bao nhiêu chiếc bánh?

b) Trong phòng ăn có 24 chiếc ghế được xếp đều xung quanh vào 4 chiếc bàn ăn. Hỏi xung quanh mỗi chiếc bàn ăn có mấy chiếc ghế?

Hướng dẫn giải:

a) Ba hộp bánh có số chiếc bánh là:

   4 x 3 = 12 (chiếc bánh)

      Đáp số: 12 chiếc bánh.

b) Số chiếc ghế xung quanh mỗi bàn ăn là:

   24 : 4 = 6 (chiếc)

      Đáp số: 6 chiếc ghế.

Vui học (trang 12 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 2 trang 9, 10, 11, 12 hay nhất tại VietJack

Minh mua 12 nhãn vở, mình có thể chia thành:

..... tập, mỗi tập 6 nhãn vở;     ..... tập, mỗi tập 4 nhãn vở;

..... tập, mỗi tập 3 nhãn vở;     ..... tập, mỗi tập 2 nhãn vở.

b) Viết tương tự như trên sau khi mua 20 tờ giấy thủ công.

Hướng dẫn giải:

a) Minh mua 12 nhãn vở, mình có thể chia thành:

2 tập, mỗi tập 6 nhãn vở;     3 tập, mỗi tập 4 nhãn vở;

4 tập, mỗi tập 3 nhãn vở;     6 tập, mỗi tập 2 nhãn vở.

b) Tương tự khi mua 20 tờ giấy thủ công, ta có thể chia thành:

2 tập, mỗi tập 10 tờ giấy;     4 tập, mỗi tập 5 tờ giấy;

5 tập, mỗi tập 4 tờ giấy     10 tập, mỗi tập 2 tờ giấy.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.