Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 8 trang 30, 31, 32 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 8 trang 30, 31, 32 hay nhất

Bài 1 (trang 30 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết vào chỗ chấm :

7 x 3 = ...    7 x 6 = ...    7 x 5 = ...    7 x 4 = ...

21 : 7 = ...    42 : 7 = ...    35 : 7 = ...    28 : 7 = ...

21 : 3 = ...    42 : 6 = ...    35 : 5 = ...    28 : 4 = ...

Hướng dẫn giải:

7 x 3 = 21    7 x 6 = 42    7 x 5 = 35    7 x 4 = 28

21 : 7 = 3    42 : 7 = 6    35 : 7 = 5    28 : 7 = 4

21 : 3 = 7    42 : 6 = 7    35 : 5 = 7    28 : 4 = 7

Bài 2 (trang 30 Cùng em học Toán 3 Tập 1):

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 8 trang 30, 31, 32 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 8 trang 30, 31, 32 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 8 trang 30, 31, 32 hay nhất tại VietJack

Giải thích :

Có tất cả 21 quả cam. 1/7 của 21 quả cam là : 21 : 7 = 3 (quả cam)

1/7 của 14 con vịt là : 14 : 7 = 2 (con vịt)

Bài 3 (trang 30 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta chia số đó cho ...

a) Giảm 21 đi 3 lần được ...    b) Giảm 12 ngày đi 4 lần được ...

c) Giảm 48kg đi 6 lần được ...    d) Giảm 35m đi 5 lần được ...

Hướng dẫn giải:

Muốn giảm một số đi nhiều lần, ta chia số đó cho cho số lần

a) Giảm 21 đi 3 lần được 7    b) Giảm 12 ngày đi 4 lần được 3

c) Giảm 48kg đi 6 lần được 8kg    d) Giảm 35m đi 5 lần được 7m

Bài 4 (trang 30 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán: Tháng trước cả trường có 35 lượt học sinh đi học muộn. Tháng này số lượt học sinh đi học muộn giảm 5 lần so với tháng trước. Hỏi tháng này có bao nhiêu lượt học sinh đi muộn?

Hướng dẫn giải:

Số lượt học sinh đi muộn tháng này là:

    35 : 5 = 7 (lượt)

       Đáp số: 7 lượt.

Bài 5 (trang 31 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết số thích hợp vào ô trống:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 8 trang 30, 31, 32 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 8 trang 30, 31, 32 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 31 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Nối mỗi số trong phép chia với tên gọi của nó:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 8 trang 30, 31, 32 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 8 trang 30, 31, 32 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 31 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tìm x:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 8 trang 30, 31, 32 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 8 trang 30, 31, 32 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 32 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán: Đầu tháng mẹ My mua 15kg gạo, sau hai tuần số gạo còn lại bằng 1/3 số gạo đã mua. Hỏi số gạo mẹ My đã mua còn lại bao nhiêu ki-lô-gam?

Hướng dẫn giải:

Số gạo mẹ My còn lại là:

    15 : 3 = 5 (kg)

       Đáp số: 5 kg.

Vui học (trang 32 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Một cửa hàng quần áo nhập về 36 bộ quần áo. Sau một ngày bán hàng, số quần áo ở cửa hàng chỉ còn 1/3 so với ban đầu. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu bộ quần áo và đã bán bao nhiêu bộ quần áo?

Hướng dẫn giải:

Số bộ quần áo cửa hàng còn lại là:

   36 : 3 = 12 (bộ quần áo)

Số bộ quần áo cửa hàng đã bán là:

   36 – 12 = 24 (bộ quần áo)

      Đáp số: Còn lại : 12 bộ; Đã bán: 24 bộ

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.