Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 11 trang 39, 40, 41 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 11 trang 39, 40, 41 hay nhất

Bài 1 (trang 39 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Lập bài toán theo tóm tắt sau:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 11 trang 39, 40, 41 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Bài toán:

Một bao gạo nếp nặng 25kg, một bao gạo tẻ nặng hơn bao gạo nếp 7kg. Hỏi cả hai bao gạo nặng bao nhiêu ki-lô-gam?

Bài 2 (trang 39 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán vừa lập ở bài 1.

Hướng dẫn giải:

Một bao gạo tẻ nặng số ki-lô-gam là:

   25 + 7 = 32 (kg)

Cả hai bao gạo nặng số ki-lô-gam là:

   25 + 32 = 57 (kg).

      Đáp số: 57kg.

Bài 3 (trang 39 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán: Quãng đường từ nhà Ba đến trường dài 2km, quãng đường từ trường đến nhà sách dài gấp 3 lần quãng đường từ nhà Ba đến trường. Hỏi quãng đường từ nhà Ba đến nhà sách dài bao nhiêu ki-lô-mét, biết rằng từ nhà Ba đến nhà sách phải đi qua trường?

Hướng dẫn giải:

Quãng đường từ trường đến nhà sách là:

   2 x 3 = 6 (km)

Quãng đường từ nhà Ba đến nhà sách là:

   2 + 6 = 8 (km)

      Đáp số: 8km.

Bài 4 (trang 40 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán: Một tấm vải dài 50m vải, người ta đã cắt ra 4 tấm nhỏ, mỗi tấm dài 5m. Hỏi tấm vải còn lại dài bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải:

Số vải đã được cắt ra là:

    5 x 4 = 20 (mét)

Số vải còn lại dài số mét là :

    50 – 20 = 30 (mét)

       Đáp số: 30 mét.

Bài 5 (trang 40 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết phép nhân thích hợp vào chỗ chấm:

a) Có 4 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

................ = 32 (ô vuông)

b) Có 8 cột, mỗi cột có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

................ = 32 (ô vuông)

Hướng dẫn giải:

a) Có 4 hàng, mỗi hàng có 8 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

   8 x 4 = 32 (ô vuông)

b) Có 8 hàng, mỗi hàng có 4 ô vuông. Số ô vuông trong hình chữ nhật là:

   4 x 8 = 32 (ô vuông)

Bài 6 (trang 40 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính:

a) 8 x 5 + 8 = .................     b) 8 x 2 + 8 = ................

   = .................   = .................

c) 8 x 8 + 8 = .................     d) 8 x 6 + 8 = .................

   = .................   = .................

Hướng dẫn giải:

a) 8 x 5 + 8 = 40 + 8     b) 8 x 2 + 8 = 16 + 8

   = 48   = 24

c) 8 x 8 + 8 = 64 + 8    d) 8 x 6 + 8 = 48 + 8

   = 72   = 56

Bài 7 (trang 41 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đặt tính rồi tính:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 11 trang 39, 40, 41 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 11 trang 39, 40, 41 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 41 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán: Khối lớp 3 trường Tiểu học Hoàng Diệu có 327 bạn, mỗi bạn quyên góp ủng hộ các bạn vùng lũ lụt 3 quyển vở. Hỏi khối lớp 3 trường tiểu học Hoàng Diệu quyên góp được bao nhiêu quyển vở?

Hướng dẫn giải:

Số quyển vở khối lớp 3 trường tiểu học Hoàng Diệu quyên góp được là:

   327 x 3 = 981 (quyển vở)

      Đáp số: 981 quyển vở.

Vui học (trang 41 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Các em thường nghĩ rằng hươu cao cổ là động vật có thân dài kỉ lục nhưng thế giới động vật lại chứng tỏ điều phong phú hơn như thế. Một con hươu cao cổ cao 5m, nhưng có thể chỉ bằng 1/6 chiều dài của một con cá voi xanh. Em hãy tính xem con cá voi xanh đó dài bao nhiêu mét?

Hướng dẫn giải:

Trả lời: 30m

Giải thích:

Chiều dài con cá voi xanh là:

   5 x 6 = 30 (m)

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.