Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 18 trang 62, 63, 64 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 18 trang 62, 63, 64 hay nhất

Bài 1 (trang 62 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài ... chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi ... với 2.

b) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm là ...

Hướng dẫn giải:

a) Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng với chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi nhân với 2.

b) Chu vi hình chữ nhật có chiều dài 5cm, chiều rộng 4cm là: (5 + 4) x 2 = 18 (cm)

Bài 2 (trang 62 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết tiếp vào chỗ chấm cho thích hợp:

a) Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh .... với 4.

b) Chu vi hình vuông có cạnh 6cm là ....

Hướng dẫn giải:

a) Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4.

b) Chu vi hình vuông có cạnh 6cm là: 6 x 4 = 24 (cm)

Bài 3 (trang 62 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính chu vi của hình chữ nhật và hình vuông (theo mẫu):

Chiều dài Chiều rộngChu vi hình chữ nhật
3cm 2cm(3 + 2) x 2 = 10 (cm)
5dm 4dm
8m 6m
Cạnh Chu vi hình vuông
5m 5 x 4 = 20 (m)
7cm
6dm

Hướng dẫn giải:

Chiều dài Chiều rộngChu vi hình chữ nhật
3cm 2cm(3 + 2) x 2 = 10 (cm)
5dm 4dm(5 + 4) x 2 = 40 (dm)
8m 6m(8 + 6) x 2 = 28 (m)
Cạnh Chu vi hình vuông
5m 5 x 4 = 20 (m)
7cm 7 x 4 = 28 (cm)
6dm 6 x 4 = 24 (dm)

Bài 4 (trang 62 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán: Một mảnh đất hình vuông cạnh 180m, trong đó có phần đất trồng cây hình chữ nhật có chiều dài 125m, chiều rộng 90m. Tính chu vi mảnh đất và chu vi phần đất trồng cây đó.

Hướng dẫn giải:

Chu vi mảnh đất là:

    180 x 4 = 720 (m)

Chu vi phần đất trồng cây là :

    (125 + 90) x 2 = 430 (m)

       Đáp số : 720m ; 430m.

Bài 5 (trang 63 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đo độ dài các cạnh, viết vào chỗ chấm rồi tính chu vi của các hình sau :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 18 trang 62, 63, 64 hay nhất tại VietJack

Chu vi hình chữ nhật ABCD là : ........

Chu vi hình vuông MNPQ là : .........

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 18 trang 62, 63, 64 hay nhất tại VietJack

Chu vi hình chữ nhật ABCD là : (5 + 2) x 2 = 14 (cm)

Chu vi hình vuông MNPQ là : 3 x 4 = 12 (cm)

Bài 6 (trang 63 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tính :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 18 trang 62, 63, 64 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 18 trang 62, 63, 64 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 63 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán : Một cuộn vải dài 72m, đã bán được 1/4 cuộn vải. Hỏi cuộn vải còn lại bao nhiêu mét ?

Hướng dẫn giải:

Số mét vải đã bán là :

    72 : 4 = 18 (m)

Số mét vải còn lại là :

    72 – 18 = 54 (m)

       Đáp số : 54m.

Bài 8 (trang 63 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán : Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 126m và chiều dài gấp ba lần chiều rộng.

a) Tính chu vi mảnh vườn hình chữ nhật đó ?

b) Người ta chôn cọc bê tông, cứ cách 2m một cọc để rào dây thép gai ba mặt mảnh đất vì một mặt chiều dài giáp với bờ tường của một công ty bên cạnh. Tính số cọc bê tông (biết hai đầu đều có cọc).

Hướng dẫn giải:

a) Chiều rộng khu vườn hình chữ nhật là :

    126 : 3 = 42 (m)

Chu vi khu vườn hình chữ nhật là :

    (126 + 42) x 2 = 336 (m)

b) Độ dài đoạn cần rào dây théo gai là :

    126 + 42 + 42 = 210 (m)

Số cọc bê tông cần chôn là :

    210 : 2 + 1 = 106 (cọc)

       Đáp số : 336m ; 106 cọc.

Vui học (trang 64 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Cô chuột dễ thương Minnie luôn thích đeo nơ. Vào dịp năm mới, chú chuột Mickey quyết định làm một chiếc nơ hồng để tặng Minnie. Chú lục tung cả nhà được một sợ dây ruy băng hồng dài 36cm. Theo bản thiết kế, chú cần 3 phần dây bằng nhau, 1 phần làm dây buộc, 2 phần còn lại làm chiếc nơ thật to. Không có thước nhưng loay hoay một lúc, Mickey cũng chia được sợ dây thành 3 phần bằng nhau. Theo em, Mickey đã làm thế nào ? Phần làm chiếc nơ to đeo trên đầu Minnie dài bao nhiêu xăng-ti-mét ?

Hướng dẫn giải:

Mickey đã gập sợi dây làm 3 phần bằng nhau rồi cắt.

Ta có sơ đồ :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 18 trang 62, 63, 64 hay nhất tại VietJack

Phần làm chiếc nơ to đeo trên đầu của Minnie dài số xăng-ti-mét là:

   36 : 3 × 2 = 24 (cm)

      Đáp số: 24 cm.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.