Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất

Bài 1 (trang 23 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất tại VietJack

Giải thích :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất tại VietJack

Bài 2 (trang 23 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Điền số thích hợp vào chỗ chấm :

Đây là số kẹo của bạn Hoa. Em đếm xem có đúng 30 chiếc không nhé.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất tại VietJack

Giải thích :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất tại VietJack

Bài 3 (trang 23 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đặt tính rồi tính :

46 : 2    63 : 3     84 : 4     55 : 5

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất tại VietJack

Bài 4 (trang 24 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán : Khuê đi bộ từ nhà đến trường hết 1/3 giờ. Hỏi Khuê đi bộ từ nhà đến trường hết bao nhiêu phút ?

Hướng dẫn giải:

Đổi 1 giờ = 60 phút.

Khuê đi bộ từ nhà đến trường hết số phút là :

    60 : 3 = 20 (phút)

       Đáp số : 20 phút.

Bài 5 (trang 24 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đặt tính rồi tính :

68 : 2    39 : 3     44 : 4     45 : 5

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 24 Cùng em học Toán 3 Tập 1):

Quan sát tranh vẽ, điền số thích hợp vào chỗ chấm :

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất tại VietJack

Có 5 quả táo chia đều cho 2 bạn, mỗi bạn được ... quả táo, còn thừa ... quả táo.

Ta viết : 5 : 2 = ... (dư ...)

b)

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất tại VietJack

Có 10 chiếc bánh chia đều vào 3 đĩa, mỗi đĩa có ... chiếc bánh, còn thừa ... chiếc bánh.

Ta viết : 10 : 3 = ... (dư ...)

Hướng dẫn giải:

a) Có 5 quả táo chia đều cho 2 bạn, mỗi bạn được 2 quả táo, còn thừa 1 quả táo.

Ta viết : 5 : 2 = 2 (dư 1)

b) Có 10 chiếc bánh chia đều vào 3 đĩa, mỗi đĩa có 3 chiếc bánh, còn thừa 1 chiếc bánh.

Ta viết : 10 : 3 = 3 (dư 1)

Bài 7 (trang 25 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đặt tính rồi tính, sau đó viết vào chỗ chấm cho thích hợp :

15 : 2     25 : 3     47 : 5

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 6 trang 23, 24, 25, 26 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 25 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán : Gà nhà em đẻ được 20 quả trứng, mẹ em đã lấy 1/4 số trứng đó để làm thức ăn. Hỏi mẹ em đã lấy mấy quả trứng để làm thức ăn ?

Hướng dẫn giải:

Số trứng mẹ lấy để làm thức ăn là :

   20 : 4 = 5 (quả)

       Đáp số : 5 quả trứng.

Vui học (trang Cùng em học Toán 3 Tập 1): Thế giới động vật thật kì diệu. Có loài không bao giờ biết ngủ như cá heo Dall nhưng cũng có những loài ngủ đến gần hết cả thời gian sinh sống. Hoẵng ngủ khoảng 4 tiếng một ngày, nếu lấy thời gian ngủ của hoẵng gấp lên 3 lần rồi cộng thêm 2 giờ nữa thì sẽ ra số giờ ngủ của loài mèo trong một ngày. Nhưng con lười thì còn ngủ nhiều hơn cả mèo, thời gian ngủ trong một ngày của nó nhiều hơn 4 lần thời gian ngủ trong một ngày của hoẵng cộng thêm 3 giờ đồng hồ. Em hãy tính số giờ ngủ của mèo, số giờ ngủ của lười trong một ngày nhé.

Hướng dẫn giải:

Số giờ ngủ của loài mèo là:

    3 x 4 + 2 = 14 (giờ)

Số giờ ngủ của lười là :

    4 x 4 + 3 = 19 (giờ)

       Đáp số : mèo : 14 giờ ; lười : 19 giờ.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.