Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất

Bài 1 (trang 13 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

b) Tính chu vi tam giác MNP:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

a) Tính độ dài đường gấp khúc MNPQ:

: MN + NP + PQ = 30 + 17 + 25 = 72 (cm)

b) Tính chu vi tam giác MNP:

: MN + NP + PM = 25 + 17 + 30 = 72 (cm)

Bài 2 (trang 13 Cùng em học Toán 3 Tập 1): a) Đo độ dài các đoạn thẳng và viết số đo thích hợp vào chỗ chấm :

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

b) Tính và viết số thích hợp vào chỗ chấm:

- Chu vi hình tam giác ABC là: …………………… mm

- Chu vi hình chữ nhật MNPQ là : …………………cm

Hướng dẫn giải:

a)

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

b) - Chu vi hình tam giác ABC là: 110 mm

- Chu vi hình chữ nhật MNPQ là : 14 cm.

Giải thích :

- Chu vi tam giác ABC tính bằng cách : AB + BC + CA = 50 + 40 + 20 = 110 mm

- Chu vi hình chữ nhật MNPQ có chiều dài 4cm, chiều rộng 3cm được tính bằng cách : 2 x ( 4 + 3) = 2 x 7 = 14 (cm)

Bài 3 (trang 14 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán : Sách giáo khoa Toán 3 có 184 trang, sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập 1 có 160 trang. Hỏi sách giáo khoa Toán 3 nhiều hơn sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập một bao nhiêu trang ?

Hướng dẫn giải:

Sách giáo khoa Toán 3 nhiều hơn sách giáo khoa Tiếng Việt 3 tập một số trang là :

184 – 160 = 24 (trang)

Đáp số : 24 trang.

Bài 4 (trang 14 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Giải bài toán : Bạn Hoa cân nặng 32kg, bạn Lan cân nặng 28kg. Hỏi bạn Lan nhẹ hơn bạn Mai bao nhiêu ki-lô-gam ?

Hướng dẫn giải:

Bạn Lan nhẹ hơn bạn Mai số ki-lô-gam là :

32 – 28 = 4 (kg)

Đáp số : 4kg.

Bài 5 (trang 14 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đồng hồ chỉ mấy giờ ?

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

Bài 6 (trang 15 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Đọc giờ trên đồng hồ và nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

Bài 7 (trang 15 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Vẽ thêm kim phút để đồng hồ chỉ thời gian tương ứng:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

Bài 8 (trang 16 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Tô màu:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

Vui học (trang 16 Cùng em học Toán 3 Tập 1): Từ nhà bạn Huy đến trường có thể đi theo 2 con đường (như hình vẽ). Hãy đo và tính xem đường nào ngắn hơn, rồi tô màu vào con đường đó.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

Hướng dẫn giải:

Đo độ dài các đoạn đường ta được số đo như dưới hình vẽ.

Giải Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 Tuần 3 trang 13, 14, 15, 16 hay nhất tại VietJack

Con đường thứ nhất dài: 89 + 39 = 128 mm

Con đường thứ hai dài: 20 + 36 + 17 + 28 + 11 + 13 = 125 mm

Vậy con đường thứ hai ngắn hơn.

Các bài Giải bài tập Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Loạt bài Giải Cùng em học Toán lớp 3 được biên soạn bám sát nội dung sách Cùng em học Toán lớp 3 Tập 1 & Tập 2 giúp bạn học tốt môn Toán lớp 3.

Nếu thấy hay, hãy động viên và chia sẻ nhé! Các bình luận không phù hợp với nội quy bình luận trang web sẽ bị cấm bình luận vĩnh viễn.