Giáo án Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) (tiết 1)

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) (tiết 1)

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) (tiết 1)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Có những hiểu biết về nhiệm vụ của cách mạng miền Bắc, nhiệm vụ của cách mạng miền Nam sau Hiệp định Pari năm 1973 nhằm tiến tới giải phóng hoàn toàn miền năm.

- Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975; về ý nghĩa lịch sự và nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước.

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

Bồi dưỡng lòng yêu nước, tinh thần dân tộc, tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, niềm tự hào dân tộc, niềm tin vào sự lãnh đạo của Đảng.

3. Kĩ năng

- Rèn luyện kĩ năng phân tích, nhận định, đánh giávề âm mưu, thủ đoạn của địch sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam; điều kiện và thời cơ sau khi Mĩ rút hết quân về nước; chủ trương, kế hoạch đúng đắn, sáng tạo, linh hoạt giải phóng hoàn toàn miền Nam.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Ảnh, lược đồ trong SGK.

- Tài liệu tham khảo trong SGV.

2. Chuẩn bị của học sinh

- Đọc trước bài

III. Phương pháp dạy học

- phân tích, nhận định, đánh giá về

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Nội dung của Hiệp định Paris 1973 về chấm dứt chiến tranh ở Việt Nam?

3. Bài mới

Đặt câu hỏi: Sau Hiệp định Pari năm 1973 về Việt Nam, cách mạng từng miền Bắc – Nam thực hiện những nhiệm vụ gì?

Các hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản cần nắm

 

 

 

Ở mục này yêu cầu theo dõi SGK, GV khái quát một số ý chính sau:

+ Âm mưu của Mỹ – Nguỵ:

- Mỹ tiếp tục viện trợ QS, KT cho cq SG.

- Tiến hành chiến dịch “ Tràn ngập lãnh thổ” , mở nhiều cuộc hành quân nhằm bình định và lấn chiếm vùng giải phóng.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Tháng 7/1973 BCH TW Đảng họp hội nghị lần thứ 21: Tiếp tục cách mạng DTDCND bằng bạo lực cách mạng, nắm vững chiến lược tiến công trên cả 3 mặt trận:qs,ct,ng.

 

 

 

+ Kết quả: - Từ 12/2/1974 – 6/1/1975 thắng lợi trong chiến dịch đường 14 gp Phước Long.

- Dấu hiệu sự suy yếu của quân đội SG.

+ Chính trị, ngoại giao:

- Tố cáo Mỹ – Nguỵ vi phạm Hiệp định.

- Đòi thi hành các quyền tự do dân chủ.

- Ở các vùng giải phóng: khôi phục sx, tăng nguồn dự trữ chiến lược.

 

? Ý nghĩa chiến thắng Phước Long

 

 

GV khái quát chủ trương chiến lược của trong kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước.

Làm rõ tại hội nghị của BCH Trung ương mở rộng họp từ ngày 18/12/1974-08/01/1975 đã đề ra kế hoạch giải phóng miền Nam trong vòng 2 năm (1975-1976). BCT còn dự kiến nếu thời cơ đến thì giải phóng miền Nam trong năm 1975 .

- Đầu năm 1975 khi thời cơ đến nhanh, Bộ Chính trị quyết định thực hiện cuộc tổng tiến công và nổi dậy, thời gian gần 2 tháng, bằng 3 chiến lược lớn.

 

 

GV dùng lược đồ diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975 xác định vị trí và hướng tấn công chủ yếu của từng chiến dịch,

- 1: Tường thuật diễn biến chính của chiến dịch Tây Nguyên?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 2: Tường thuật diễn biến chính của chiến dịch Huế – Đà Nẵng?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I. MIỀN BẮC KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI, RA SỨC CHI VIỆN CHO MIỀN NAM (Không dạy)

 

II. MIỀN NAM ĐẤU TRANH CHỐNG ĐỊCH “BÌNH ĐỊNH – LẤN CHIẾM” TẠO THẾ VÀ LỰC TIẾN TỚI GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN

1. Nghị quyết 21 của Đảng

* Bối cảnh lịch sử

Sau hiệp định Pari 1973, CMMN đúng trước những thuận lợi và khó khăn:

- Thuận lợi:

+ Có văn bản pháp lí buộc Mĩ phải rút quân ⇒ 29-3-1973 Mĩ rút quân về nước

+ Tương quan so sánh lực lượng ở miền Nam hoàn toàn thay đổi có lợi cho ta

- Khó khăn:

+ Mĩ vẫn tiếp tục viện trợ và cố vấn cho chính quyền tay sai

+ Chính quyền Sài gòn tiến hành các cuộc hành quân „ bình định, lấn chiếm“ vào vùng giải phóng của ta làm ta mất đất- mất dân

⇒ 7-1973 Hội nghị BCHTW Đảng XXI đưa ra những nhận định quan trọng

* Nội dung:

- Miền Nam tiếp tục cách mạng DTDCND chống Mĩ và chính quyền tay sai Nguyễn Văn Thiệu

- Nắm vững thế chủ động tiến công chiến lược trên cả 3 mặt trận: qs, ct, ng.

- Con đường giải phóng miền Nam bằng bạo lực

2. Chiến thắng đường 14, Phước Long

* Chủ trương Cuối 1974 đầu 1975,ta mở đợt hoạt động quân sự, trọng tâm là đồng bằng sông Cửu long và Đông Nam Bộ,

* Kết quả : Giành thắng lợi vang dội ở đường 14- Phước long (6-1-1975). loại khỏi vòng chiến đấu 3000 tên địch

 

 

* Ý nghĩa:

- Chiến thắng Phước Long chứng tỏ sự lớn mạnh và khả năng thắng lớn của ta,

- Chứng tỏ sự suy yếu bất lực của quân đội Sài Gòn và khả năng can thiệp của Mĩ là rất hạn chế.

⇒ Tạo thời cơ giải phóng miền Nam

 

III. GIẢI PHÓNG HOÀN TOÀN MIỀN NAM, GIÀNH TOÀN VẸN LÃNH THỔ TỔ QUỐC

1- Chủ trương, kế hoạch giải phóng Miền Nam

Cuối 1974 đầu 1975, Bộ chính trị trung ương Đảng đề ra kế hoạch giải phóng hoàn toàn miền Nam

- Giải phóng miền Nam trong 2 năm 1975 – 1976, nhưng nhấn mạnh “cả 1975 là thời cơ” và “nếu thời cơ đến vào đầu hoặc cuối 1975 thì lập tức giải phóng miền Nam ngay trong năm 1975”.

- Cần phải tranh thủ thời cơ đánh nhanh thắng nhanh để đỡ thiệt hại về người và của cho nhân dân.

 

2- Diễn biến cuộc tổng tiến công và nổi dậy xuân 1975

a- Chiến dịch Tây Nguyên (4/ 3 đến 24/ 3/1975)

4/3/1975 ta đánh nghi binh ở Plâycu - Kontum nhằm thu hút lực lượng địch.

10/3/1975 ta bất ngờ đánh Buôn Ma Thuột, đến ngày 11/ 3 ta giành thắng lợi.

12/3/1975 đập tan cuộc phản công của địch tại Buôn Ma Thuột.

14-3-1975, địch được lệnh rút toàn bộ quân khỏi Tây Nguyên về giữ vùng ven biển miền Trung. Trên đường rút chạy, địch bị quân ta truy kích tiêu diệt.

Ngày 24/ 3/1975 Tây Nguyên hoàn toàn giải phóng.

Ý nghĩa: Chuyển cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước của ta từ tiến công chiến lược sang tổng tiến công chiến lược trên toàn miền Nam.

b- Chiến dịch Huế – Đà Nẵng (21/ 3 đến 29/ 3/1975)

19/ 3/ 1975 ta giải phóng Quảng Trị.

21/ 3/1975, quân ta tấn công Huế và chặn đường rút chạy của địch.

Ngày 26/ 3 ta giải phóng thành phố Huế và toàn tỉnh Thừa Thiên.

Cùng thời gian giải phóng Huế, quân ta tiến vào giải phóng Tam Kỳ, Chu Lai, Quảng Ngãi.

29/ 3/ 1975 quân ta từ nhiều hướng tiến công Đà Nẵng và đến 3 giờ chiều cùng ngày thì giải phóng Đà Nẵng.

Từ cuối tháng 3 đầu tháng 4, các tỉnh còn lại ven biển miền Trung, Nam Tây Nguyên và một số tỉnh ở Nam Bộ, các đảo biển miền Trung cũng lần lượt được giải phóng.

Ý nghĩa: gây nên tâm lí tuyệt vọng trong ngụy quyền, đưa cuộc tổng tiến công và nổi dậy của quân dân ta tiến lên một bước mới với sức mạnh áp đảo.

4. Củng cố

- Chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam của Đảng.

- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 (chiến dịch Tây Nguyên, Huế, Đà Nẵng)

5. Dặn dò

Học và chuẩn bị bài mới.

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác