Giáo án Lịch Sử 12 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 24: Việt Nam trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ, cứu nước năm 1975

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

Học sinh cần nắm được tình hình đất nước ta sau 1975, nhiệm vụ nước ta trong năm đầu sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hoàn thành thống nhất đất nước

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

Bồi dưỡng lònh yêu nước, tình cảm ruột thịt Bắc – Nam, ý thức độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc, niềm tin vào tiền đồ cách mạng

3. Kĩ năng

Phân tích, nhận định, đánh giá tình hình đất nước sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Tài liệu tham khảo, sách giáo viên- Lịch sử Việt Nam từ 1975 đến nay

2. Chuẩn bị của học sinh

- Tranh ảnh tư liệu có liên quan

III. Phương pháp dạy học

Phân tích, nhận định, đánh giá

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

- Trình bày chủ trương kế hoạch giải phóng miền Nam của bộ chính trị

- Diễn biến ba chiến dịch Tây Nguyên, Huế – Đà Nẵng vá chiến dịch Hồ Chí Minh

3. Bài mới

Đặt câu hỏi nêu vấn đề định hướng nhận thức của HS: Sau thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mĩ cứu nước, cách mạng nước ta đã thực hiện những nhiệm vụ cấp bách trước mắt nào?

Các hoạt động của GV-HS Kiến thức cơ bản cần nắm

 

GV khái quát tình hình đất nước sau giải phóng, rồi nêu câu hỏi:

Nêu tình hình thuận lợi và khó khăn của hai miền Nam - Bắc sau năm 1975?

HS suy nghĩ trả lời câu hỏi , GV nhận xét và chốt ý.

+ Thuận lợi: Miền Nam hoàn toàn giải phóng ,thống nhất đất nước , đi lên CNXH.

+ Khó khăn:

- MB: chiến tranh tàn phá còn nặng nề.

- MN: Chính quyền cũ ở địa phương còn tồn tại, cơ sở kt-xh còn nhiều khó khăn.

 

 

 

? Vì sao sau năm 1975 Đảng ta chủ trương thống nhất đất nước về mặt nhà nước

GV. GV.

- Miền Bắc : có quốc hội và chính phủ Việt Nam DCCH

- Miền Nam : không có quốc hội, chỉ có chính phủ lâm thời cộng hòa miền Nam Việt Nam (6/ 6/ 1969)

- Do tính chất nhà nước hai miền khác nhau. Việc thống nhất phù hợp với nguyện vọng và tình cảm của nhân dân ta

→ Cần có một chính phủ thống nhất cho cả hai miền.

Hội nghị của BCH TW 24(9/1975) đề ra chủ trương thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

- Từ 15-21/11/1975 tại SG, hai đoàn đại biểu nhất trí chủ trương , biện pháp nhằm thống nhất đất nước.

- 25/4/1976 tổng tuyển cử bầu QH trong cả nước.

- Những quyết định của quốc hội khóa VI về một nước Việt Nam thống nhất ?

 

 

 

 

 

Ý nghĩa của việc thống nhất đất nước về mặt nhà nước năm 1976

 

 

 

I. TÌNH HÌNH HAI MIỀN NAM - BẮC SAU NĂM 1975

Miền Bắc: Sau 20 năm xây dựng CNXH có những thành tựu to lớn toàn diện nhưng bị cuộc chiến tranh phá hoại của mỹ tàn phá nặng nề, gây hậu quả lâu dài đối với miền Bắc.

Miền Nam: Hoàn toàn giải phóng, vẫn còn tồn tại nhiều di hại của xã hội cũ.

Chiến tranh tàn phá (ruộng đất bị bỏ hoang, rừng bị chất độc hóa học, bom mìn…)

Hàng triệu người thất nghiệp, mù chữ.

→ Kinh tế miền Nam phát triển mất cân đối, bị lệ thuộc vào viện trợ từ bên ngoài.

 

II. KHẮC PHỤC HẬU QUẢ CHIẾN TRANH, KHÔI PHỤC VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở HAI MIỀN ĐẤT NƯỚC (Không dạy)

 

III. HOÀN THÀNH THỐNG NHẤT ĐẤT NƯỚC VỀ MẶT NHÀ NƯỚC (1975 - 1976)

 

Hội nghị lần thứ 24 của Ban Chấp hành trung ương Đảng (9/1975) đề ra nhiệm vụ hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước “ thống nhất…dân tộc VN”

Quá trình thực hiện thống nhất:

- 15-21/11/1975 tại Sài Gòn hai đoàn đại biểu nhất trí chủ trương biện pháp thống nhất đất nước.

- 25/4/1976 Tổng tuyển cử quốc hội trong cả nước, bầu ra 492 đại biểu

 

 

 

 

 

 

- 24/6 - 3/7/1976 Quốc hội khóa VI của nước Việt Nam thống nhất họp kì đầu tiên tại Hà Nội đã thông qua các chính sách đối nội, đối ngoại của nước ta quy định :

Tên nước: CHXHCN Việt Nam (2/7/1976)

Quốc huy mang dòng chữ CHXHCN VN, quốc kì là lá cờ đỏ sao vàng, quốc ca là bài Tiến Quân Ca.

Thủ đô là Hà Nội.

Đổi tên Sài Gòn → Thành phố Hồ Chí Minh.

Bầu các cơ quan, chức vụ lãnh đạo cao nhất của nước CHXHCN Việt Nam, bầu ban dự thảo hiến pháp.

18/12/1976: Hiến pháp nước CHXHCN Việt Nam được quốc hội thông qua

Ý Nghĩa: Hoàn thành thống nhất đất nước về nhà nước là yêu cầu tất yếu khách quan của sự phát triển của cách mạng Việt Nam, tạo những điều kiện thuận lợi về chính trị, khả năng bảo vệ tổ quốc, mở rộng quan hệ quốc tế, việc thống nhất đất nước thể hiện lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, ý chí thống nhất tổ quốc của nhân dân ta.

4. Củng cố

- Tình hình 2 miền Nam – Bắc sau năm 1975.

- Hoàn thành thống nhất đất nước về mặt nhà nước.

5. Dặn dò

Học và chuẩn bị bài mới

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác