Giáo án Lịch Sử 12 Kiểm tra 45 phút Phần lịch sử Việt Nam

Giáo án Lịch Sử 12 Kiểm tra 45 phút Phần lịch sử Việt Nam

Link tải Giáo án Lịch sử 12 kenknk

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Làm bài đúng trọng tâm, lôgic

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

- giáo dục tính trung thực, tự giác trong thi cử kiểm tra

3. Kĩ năng

- rèn kn viết bài, cách trình bày, lập luận- rèn kn tư duy, nhận xét, đánh giá sự kiện

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

Câu hỏi kiểm tra

2. Chuẩn bị của học sinh

ôn tập chuẩn bị giấy kt,

III. Phương pháp dạy học

Viết tự luận

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Câu 1 (3,0 điểm): Kể tên các chiến lượcchiến tranh xâm lược và các đời tổng thống Mỹ thực hiện chiến lược đó ở miền Nam Việt Nam từ 1954 – 1973 ? Âm mưu của từng chiến lược đó là gì ?

Câu 2 (4,0 điểm): Trình bày những nội dung quan trọng của Hiệp định Pari. Em đánh giá như thế nào về thắng lợi của ta khi Hiệp định Pari được ký kết?

Câu 3 (3,0 điểm): Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.? Trong các nguyên nhân thắng lợi theo em nguyên nhân nào quan trọng nhất? Vì sao?

Ma trận

Chủ đề Nhận biết Thông hiểu Vận dụng cấp độ điểm
thấp
Đấu tranh chống đế quốc Mĩ (1954-1975) Tên chiến lược tên tổng thống Mĩ Đánh giá âm mưu 3,0
Nội dung Giải thích Vì sao 4,0
Nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước Giải thích vì sao nguyên nhân đó quan trọng nhất 3,0

Câu 1 (3,0):

chiến lược chiến tranh Cố vấn (1954-1960) Ai xen hao Bình định MN.
chiến lược chiến tranh đặc biệt (1961-1965) Ken nơ đi Dùng người Việt \đánh người Việt
Giôn xơn
chiến lược chiến tranh Cục bộ (1965-1968) Giôn xơn Tìm diệt LL chủ lực của ta bình địnhMN, leo thang bắn phá MB
chiến lược Việt nam hóa và Đông Dương hóa chiến tranh Cố vấn (1969-1973) Ních xơn Tiếp tục âm mưu dùng người Việt \đánh người Việt
Câu ý nội dung Điểm

Câu 2 (4,0)

Nội dung Hiệp định Pari

+ Hoa Kì và các nước cam kết tôn trọng độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của Việt Nam.

+ Hai bên ngừng bắn ở miền Nam, Hoa Kì cam kết chấm dứt mọi hoạt động quân sự chống miền Bắc Việt Nam.

+ Hoa Kì rút hết quân đội của mình và quân các nước đồng minh , cam kết không dính líu quân sự hoặc can thiệp vào công việc nội của miền Nam Việt Nam.

+ Nhân dân miền Nam Việt Nam tự quyết định tương lai chính trị của họ thông qua tổng tuyển cử tự do, không có sự can thiệp của nước ngoài.

→ Là thắng lợi của sự kết hợp giữa đấu tranh quân sự, chính trị, ngoại giao;

Là kết quả của cuộc đấu tranh kiên cường của quân dân ở hai miền đất nước.

là thắng lợi lịch sử quan trọng, tạo ra thời cơ thuận lợi để nhân dân ta tiến lên giải phóng hoàn toàn miền Nam

3,0

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0

Câu 3 (3,0)

* Nguyên nhân

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đấu là Hồ Chủ tịch với đường lối quân sự chính trị độc lập và tự chủ

- Nhân dân ta yêu nước, đoàn kết chiến đấu dũng cảm. Vai trò quan trọng của hậu phương miền Bắc

- Sự phối hợp , đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương. Sự đồng tình và ủng hộ to lớn của các lực lượng hòa bình, dân chủ thê giới .Phong trào đấu tranh của nhân dân Mỹ và nhân dân tiến bộ thế giới

- Nguyên nhân quan trọng : Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đấu là Hồ Chủ tịch - vì với đường lối quân sự chính trị độc lập và tự chủ đua nhân dân ta giành thắng lợi

2.0

 

 

 

 

 

1,0

3. Dặn dò

- Xem lại bài kiểm tra....

- Đọc bài sgk

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác