Giáo án Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (tiết 1)

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (tiết 1)

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (tiết 1)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Hệ thống lại quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ 1919 đến 2000 qua các thời kỳ với các đặc điểm lớn của từng thời kỳ

- Nguyên nhân cơ bản quyết định quá trình phát triển lịch sử dân tộc, phương hướng đi lên của đất nước, bài học kinh nghiệm

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

- Củng cố niềm tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

3. Kĩ năng

- Rèn kỹ năng hệ thống, phân tích sự kiện lịch sử, so sánh

II. Chuẩn bị

Các bảng biểu, tranh ảnh minh họa có liên quan đến bài giảng

III. Phương pháp dạy học

- Hệ thống, phân tích sự kiện lịch sử, so sánh

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Trong quá trình ôn tập

3. Bài mới

Lịch sử Việt Nam từ năm 1919 – 2000 đã diễn ra liên tục với những sự kiện lớn. mỗi sự kiện đó là mốc đánh dấu 1 thời kỳ phát triển của lịch sử dân tộc. để nhìn lại 1 cách khái quát lịch sử dân tộc từ 1919 – 2000, chúng ta học bài 27.

- TiẾT 1 Mục I : 1,2 và bài tập

Hoạt động của gv-hs Kiến thức cơ bản

 

? Em hãy nhắc lại các thời kỳ phát triển của lịch sử dân tộc 1919 – 2000 ?

HS: nhớ lại kiến thức, trả lời

- GV yêu cầu HS khái quát nội dung cơ bản của lịch sử Việt Nam 1919 – 1930?

- Nêu những nhân tố dẫn đến sự ra đời của ĐCSVN?

 

 

 

 

 

2: Khái quát nội dung cơ bản của thời kỳ 1930 – 1945? Lập bảng thống kê các phong trào đấu tranh dưới sự lãnh đạo của ĐCS?

Giai đoạn 1930- 1931 1936-1939 1939-1945
Kẻ thù
Mục tiêu
Lực lượng
Htđt

I/ CÁC THỜI KỲ PHÁT TRIỂN CỦA LỊCH SỬ DÂN TỘC

1. 1919 - 1930

Nội dung cơ bản: diễn ra cuộc vận động thành lập Đảng

+ cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp 1919-1929 đã làm chuyển biến tình hình kinh tế-xã hội ở Việt Nam tạo điều kiện tiếp thu luồng tư tưởng cách mạng vô sản

+ Quá trình truyền bá CN-Mác- Lênin vào Việt Nam của NAQ

- Sự phát triển của phong trào công nhân Việt Nam từ tự phát sang tự giác và sự ra đời của ĐCSVN

2. Thời kỳ 1930-1945

Nội dung cơ bản: thời kỳ diễn ra cuộc vận động giải phóng dân tộc, qua các phong trào 1930 – 1931; 1936-1939; 1939-1945

- GV: hoàn tất bảng thống kê các phong trào đấu tranh dưới sự lãnh đạo của ĐCS

HS làm bài tập sau:

1. Hoạt động của NAQ từ 1919-1925 .Công lao đầu tiên của Nguyễn ái Quốc với cách mạng Việt Nam.

2. Hội VNCMTN được thành lập và có nhứng hoạt động như thế nào?tác động của những hoạt động đó?

3. Hội nghị trung ương 8 có gì khác so với hội nghị trung ương 6 ?

4. Củng cố

- Những thắng lợi tiêu biểu của CMVN dưới sự lãnh đạo của Đảng qua từng giai đoạn

5. Dặn dò

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ 1919 – 2000

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác