Giáo án Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (tiết 3)

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (tiết 3)

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (tiết 3)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Hệ thống lại quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ 1919 đến 2000 qua các thời kỳ với các đặc điểm lớn của từng thời kỳ - Nguyên nhân cơ bản quyết định quá trình phát triển lịch sử dân tộc, phương hướng đi lên của đất nước, bài học kinh nghiệm

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

- Củng cố niềm tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

3. Kĩ năng

- Rèn kỹ năng hệ thống, phân tích sự kiện lịch sử, so sánh

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

Các bảng biểu, câu hỏi bài tập

2. Chuẩn bị của học sinh

Ôn tập trước ở nhà chuẩn bị bảng biểu theo từng thời kỳ của các tiết

III. Phương pháp dạy học

Khái quát tổng hợp và luyện bài tập

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Trong quá trình ôn tập

3. Bài mới

Tiết 3: Mục I.5 muc II và làm bài tập

HOẠT GV-HS KIẾN THỨC CẦN NẮM

- Công cuộc xây dựng CNXH 1975 – 2000 đã trải qua những chặng đường phát triển nào ?

? Em hãy nhắc lại những thắng lợi đánh dấu mốc phát triển của lịch sử dân tộc?

 

 

 

? Theo em nguyên nhân cơ bản nào làm nên thắng lợi vẻ vang đó?

HS: trả lời

GV: kết luận

I.5 - Thời kỳ 1975 – 2000

- Nội dung: thời kỳ cả nước đi lên CNXH

+ thời kỳ trước đổi mới 1975 – 1986

+ thời kỳ đổi mới 1986 – 2000. đạt nhiều thành tựu to lớn. đưa đất nước quá độ lên CNXH. Đường lối đổi mới là đúng đắn, phù hợp với lịch sử

II. NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, BÀI HỌC KINH NGHIỆM

* Nguyên nhân thắng lợi:

- nhân dân ta đoàn kết, giàu lòng yêu nước, chiến đấu dũng cảm, lao động cần cù

- do có sự lãnh đạo của Đảng với đường lối đúng đắn, sáng tạo

* Bài học kinh nghiệm :

- nắm vững ngọn cờ độc lập và CNXH

- Sự nghiệp cách mạng là của dân, do dân, vì dân

- không ngừng củng cố khối điều kiện toàn dân

- kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại

- Sự lãnh đạo của Đảng

HS làm bài tập sau;

1/ Vì sao sau năm 1975 Đảng ta chủ trương thống nhất đất nước về mặt nhà nước

2/ Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra tại ĐH Đảng VI (12-1986) / nội dung .

3/ Hệ thống lại quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ 1919 đến 2000 qua các thời kỳ với các đặc điểm lớn của từng thời kỳ

4. Củng cố

- Những thắng lợi tiêu biểu của CMVN dưới sự lãnh đạo của Đảng qua từng giai đoạn

5. Dặn dò

- Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ 1919 – 2000 và tìm hiểu bài 3 LSQNinh

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác