Giáo án Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (tiết 2)

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (tiết 2)

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 27: Tổng kết lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000 (tiết 2)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

- Hệ thống lại quá trình phát triển của lịch sử dân tộc từ 1919 đến 2000 qua các thời kỳ với các đặc điểm lớn của từng thời kỳ

- Nguyên nhân cơ bản quyết định quá trình phát triển lịch sử dân tộc, phương hướng đi lên của đất nước, bài học kinh nghiệm

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

- Củng cố niềm tự hào dân tộc, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

3. Kĩ năng

- Rèn kỹ năng hệ thống, phân tích sự kiện lịch sử, so sánh

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

Các bảng biểu, câu hỏi bài tập

2. Chuẩn bị của học sinh

Ôn tập trước ở nhà chuẩn bị bảng biểu theo từng thời kỳ của các tiết

III. Phương pháp dạy học

Khái quát tổng hợp và luyện bài tập

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Trong quá trình ôn tập

3. Bài mới

Tiết 2: Mục I :3,4 và làm bài tập

Hoạt động của GV-HS Kiến thức cần năm

“Tại sao nói ngay sau khi ra đời, nước ta ở vào tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”

- Khái quát nội dung cơ bản thời kỳ 1945 – 1954theo mẫu:

Lĩnh vực Thắng lợi tiêu biểu
Quân sự
Chính trị -ngoại giao

 

 

 

- Khái quát nội dung cơ bản thời kỳ 1954 – 1975? Đặc điểm 2 miền N-B sau hiệp định Giơnevơ? Nhiệm vụ cách mạng từng miền? thống kê các chiến lược chiến tranh mà Mĩ đã thực hiện ở MN Việt Nam 1954 – 1975? Các chiến thắng quân sự của quân dân MN trong từng giai đoạn

 

 

I.3 - Thời kỳ 1945-1954

- Nội dung: kháng chiến chống P trở lại xâm lược

+ tình hình nước ta năm đầu sau CMT8

+ Nội dung đường lối kháng chiến chống P

+ Những thắng lợi lớn: VB 1947, Biên giới 1950, Đông – Xuân 1953-1954, quyết định là chiến dịch ĐBP

- Hiệp định Giow ne vơ 1954

- Nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử k/c chống pháp 1945-1954

I.4. Thời kỳ 1954 - 1975

- Nội dung: kháng chiến chống M, giải phóng MN, thống nhất đất nước đưa cả nước đi lên CNXH

- Mỗi miền thực hiện một chiến lược cách mạng MB làm CMXHCN, MN làm CMDTDCND

- nhân dân ta đánh bại chiến tranh xâm lược của ĐQ Mĩ -> giải phóng MN

- HS làm bài tập sau;

1. Những khó khăn của nước ta sau CMTT năm 1945 đã được và chính phủ CM giải quyết như thế nào?

2. Đường lối kháng chiến của Đảng được nêu lên trong những văn kiện nào? Nội dung cơ bản của đường lối đó?

3. Nguyên nhân thắng lợi của chiến dịch Biên Giới ?

4. Tên chiến lược-thời gian và tên tổng thống Mĩ thức hiện chiieesn lược đó ở VN

4. Củng cố

Những thắng lợi tiêu biểu của CMVN dưới sự lãnh đạo của Đảng qua từng giai đoạn

5. Dặn dò

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ 1919 – 2000

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác