Giáo án Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) (tiết 2)

Giáo án Lịch Sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) (tiết 2)

Link tải Giáo án Lịch sử 12 Bài 23: Khôi phục và phát triển kinh tế-xã hội ở miền bắc, giải phóng hoàn toàn miền Nam (1973-1975) (tiết 2)

I. Mục tiêu bài học

1. Kiến thức

Học sinh hiểu được

+ Diễn biến cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975. ý nghĩa lịch sử, nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước

2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng

Bồi dưỡng lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tình cảm ruột thịt Bắc – Nam , niềm tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng

3. Kĩ năng

Phân tích, nhận định, Chủ trương kế hoạch đúng đắn, sáng tạo và linh hoạt của Đảng giải phóng miền Nam

II. Chuẩn bị

1. Chuẩn bị của Giáo viên

- Bản đồ : tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

2. Chuẩn bị của học sinh

- Chuẩn bị nội dung bài

III. Phương pháp dạy học

- Phân tích, nhận định

IV. Tiến trình dạy học

1. Ổn định tổ chức

2. Kiểm tra bài cũ

Trình bày chủ trương kế hoạch giải phóng MN ? Thắng lợi Tây Nguyên

3. Bài mới

Chiến dịch HCM giải phóng hoàn toàn miền Nam, giành toàn vẹn lãnh thổ Tổ quốc nguyên nhân thắng lợi và ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Hoạt động Gv-HS Kiến thức cơ bản

 

GV: Tường thuật diễn biến chính của chiến dịch Hồ Chí Minh?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trình bày nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

HS suy nghĩ trả lời câu hỏi GV nhận xét và chốt ý, yêu cầu làm rõ các ý chính sau:

 

Nguyên nhân chủ quan:

 

- Trong các nguyên nhân thắng lợi kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nguyên nhân nào quan trọng nhất? Vì sao?

 

- Nêu ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước?

- GV nhận xét và chốt ý, yêu cầu làm rõ các ý sau:

- Thắng lợi vĩ đại nhất trong lịch sử chiến tranh giải phóng dân tộc.

- Mở ra kỷ nguyên mới : độc lập ,thống nhất, đi lên CNXH.

 

 

 

2/ Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975

c- Chiến dịch Hồ Chí Minh (26/ 4 đến 30/ 4/ 1975)

- Sau thắng lợi của chiến dịch Tây Nguyên và Huế - Đà Nẵng, Bộ chính trị trung ương Đảng quyết định giải phóng MN trước mùa mưa.

- Quân ta tiến công Xuân Lộc và Phan Rang – những căn cứ phòng thủ trọng yếu của địch bảo vệ Sài Gòn từ phía đông:

Ngày 16- 4-1975 ta chọc thủng tuyến phòng thủ Phan Rang.

Ngày 21- 4-1975 giải phóng Xuân Lộc.

- 17h ngày 26- 4- 1975, quân ta được lệnh nổ súng mở đầu chiến dịch. 5 cánh quân ta vượt qua tuyến phòng thủ vòng ngoài của địch tiến vào trung tâm Sài Gòn, đánh chiếm các cơ quan đầu não của chúng.

- 10 h 45’ ngày 30- 4- 1975, xe tăng và bộ binh của ta tiến vào Dinh Độc Lập bắt sống toàn bộ Nội các Sài Gòn – Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện.

- 11h 30’ ngày 30-4-1975, lá cờ cách mạng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập báo hiệu chiến dịch Hồ Chí Minh toàn thắng.

Chiến dịch Hồ Chí Minh thắng lợi tạo điều kiện thuận lợi để giải phóng hoàn toàn miền Nam. Ngày 2- 5- 1975, miền Nam hoàn toàn giải phóng

 

IV- NGUYÊN NHÂN THẮNG LỢI, Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG MĨ CỨU NƯỚC (1954 – 1975)

1- Nguyên nhân thắng lợi

- Sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng đứng đầu là chủ tịch Hồ Chí Minh với đường lối chính trị, quân sự, phương pháp cách mạng đúng đắn, sáng tạo, độc lập và tự chủ.

- Truyền thống yêu nước nồng nàn của nhân dân ta, tinh thần đoàn kết chiến đấu dũng cảm vì sự nghiệp cách mạng.

- Hậu phương miền Bắc vững chắc đáp ứng kịp thời các yêu cầu của cuộc chiến đấu ở hai miền.

- Sự đoàn kết chiến đấu của nhân dân 3 nước Đông Dương.

- Sự đồng tình ủng hộ và giúp đỡ to lớn của Liên Xô, Trung Quốc và các nước XHCN khác, của các lực lượng tiến bộ trên thế giới.

 

 

2- Ý nghĩa lịch sử

- Kết thúc 21 năm chiến đấu chống Mỹ và 30 năm chiến tranh GPDT, bảo vệ tổ quốc từ sau cách mạng tháng tám.

- Chấm dứt hoàn toàn ách thống trị của chủ nghĩa thực dân- đế quốc ở nước ta. Hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ trong cả nước và thống nhất đất nước.

- Mở ra kỉ nguyên mới của lịch sử dân tộc – kỉ nguyên đất nước độc lập, thống nhất đi lên CNXH.

- Tác động mạnh đến tình hình nước Mĩ và thế giới, là nguồn cổ vũ to lớn đối với phong trào giải phóng dân tộc thế giới.

⇒ Thắng lợi đó mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn có tính thời đại sâu sắc

 

4. Củng cố

- Cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân 1975 với đỉnh cao là chiến dịch Hồ Chí Minh, quyết định kết thúc cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước . Mở ra kỷ nguyên mới cho dân tộc Việt Nam

5. Dặn dò

Về học

- các chiến lược chiến tranh xâm lược của Mỹ ở MN. Hiệp định Pa ri

Ý nghĩa lịch sử

- nguyên nhân thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước (1954 – 1975) -> giờ sau kiểm tra 45 phút Tiết 43

V. Rút kinh nghiệm

Xem thêm các bài soạn Giáo án Lịch Sử lớp 12 chuẩn khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

GIẢM GIÁ 75% KHÓA HỌC VIETJACK HỖ TRỢ DỊCH COVID

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

Tổng đài hỗ trợ đăng ký khóa học: 084 283 45 85


Các loạt bài lớp 12 khác