Các dạng so sánh của trạng từ trong tiếng Anh: so sánh bằng, so sánh không bằng, so sánh hơn, so sánh nhấtGiống như tính từ trong tiếng Anh, các trạng từ cũng có các dạng so sánh tương ứng, đó là: so sánh bằng, so sánh hơn và so sánh nhất.

Bạn sử dụng các dạng so sánh khi so sánh cùng một hành động, sự vật, hiện tượng nào đó của hai đối tượng khác nhau.

Dạng so sánh bằng/so sánh không bằng của trạng từ trong tiếng Anh

Trong câu khẳng định, chúng ta sử dụng as … as và trong câu phủ định chúng ta sử dụng as/so … as cho dạng so sánh không bằng của trạng từ, như ví dụ dưới đây:

He worked as slowly as he dared. (So sánh bằng)

He doesn't snore as/so loudly as you do. (So sánh không bằng)

It didn't take as/so long as I expected. (So sánh không bằng)

Dạng so sánh hơn của trạng từ trong tiếng Anh

Với dạng so sánh hơn, chúng ta sử dụng than theo cấu trúc:

    … more+ so sánh hơn của trạng từ + than …

Ví dụ:

He eats more quickly than I do/than me.

Nếu bạn chưa hiểu về so sánh hơn của trạng từ, bạn có thể tham khảo: So sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ trong tiếng Anh.

Quảng cáo

Cấu trúc the + so sánh hơn … the + so sánh hơn

The earlier you start the sooner you'll be back.

Dạng so sánh nhất của trạng từ trong tiếng Anh

Với dạng so sánh nhất, bạn sử dụng theo cấu trúc:

    … the + so sánh nhất của trạng từ (+ of + danh từ)

Ví dụ:

He went (the) furthest of the explorers.

Quảng cáo

Nhưng cấu trúc này không được phổ biến cho lắm. Một cấu trúc khác của dạng so sánh nhất (không có the) + of all được sử dụng khá phổ biến, nhưng bạn cần chú ý rằng all ở đây ám chỉ tới tất cả các hành động khác của cùng một chủ ngữ.

He likes swimming best of all. (better than he likes anything else)

Nếu bạn chưa hiểu về so sánh nhất của trạng từ, bạn có thể tham khảo: So sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ trong tiếng Anh.

Các loạt bài khác:

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.
Tài liệu giáo viên