Cách sử dụng trạng từ hardly, scarcely, barely trong tiếng Anh    Các trạng từ hardly, scarcely và barely hầu như hoàn toàn mang nghĩa phủ định.

Quảng cáo

Cách sử dụng trạng từ hardly trong tiếng Anh

Trạng từ hardly chủ yếu được sử dụng với any, ever, at all hoặc động từ can:

He has hardly any money, (very little money)

I hardly ever go out. (I very seldom go out.)

It hardly rained at all last summer.

Her case is so heavy that she can hardly lift if

Nhưng trạng từ này có thể được sử dụng với một số động từ khác:

hardly know him. (I know him only very slightly.)

Bạn cũng nên cẩn thận trong khi sử dụng các trạng từ hardhardly:

He looked hard at it. (He stared at it.)

He hardly looked at it. (He gave it only a brief glance.)

Quảng cáo

Cách sử dụng trạng từ scarcely trong tiếng Anh

Trạng từ scarcely có thể mang nghĩa "hầu như không" và có thể thay thế hardly khi được sử dụng ở phần trên. Nhưng trạng từ scarcely chủ yếu được sử dụng với nghĩa "chắc không".

There were scarcely twenty people there (có thể có ít hơn)

Cách sử dụng trạng từ barely trong tiếng Anh

Trạng từ barely nghĩa là "chỉ, vừa đủ":

There were barely twenty people there, (only just twenty)

I can barely see it. (I can only just see it.)

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.