s

So sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ trong tiếng AnhQuảng cáo

Cách hình thành so sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ trong tiếng Anh

Tương tự như tính từ, với các trạng từ có hai hoặc nhiều âm tiết, bạn thêm more hoặc most đằng trước trạng từ tương ứng cho so sánh hơn và so sánh nhất.

So sánh bằng So sánh hơn So sánh nhất
quickly more quickly most quickly
fortunately more fortunately most fortunately

Với các trạng từ có một âm tiết, bạn thêm er hoặc est tương ứng với so sánh hơn và so sánh nhất. Nếu trạng từ loại này tận cùng là y, bạn biến y thành i rồi sau đó thêm er hoặc est.

So sánh bằng So sánh hơn So sánh nhất
hard harder hardest
early earlier earliest
Quảng cáo

Một số trường hợp bất qui tắc

Bảng dưới, mình liệt kê một số trạng từ không theo các qui tắc trên:

So sánh bằng So sánh hơn So sánh nhất
well better best
badly worse worst
little less least
much more most
far farther farthest (khi nói về khoảng cách)
further furthest

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.