s

Vị trí của trạng từ chỉ thời gian trong tiếng Anh    Trạng từ chỉ thời gian (Adverb of Time) được sử dụng để diễn tả thời gian diễn ra hành động. Loại trạng từ này thường được dùng để trả lời câu hỏi WHEN …?

   Một số ví dụ về trạng từ chỉ thời gian: now, soon, still, then, today, yet, ...

A. Các trạng từ afterwards, eventually, lately, now, recently, soon, then, today, tomorrow và một số cụm trạng từ chỉ thời gian: at once, since then, till

Các trạng từ chỉ thời gian này thường được đặt ở phần đầu hoặc cuối mệnh đề.

Eventually he came/He came eventually.

Then we went home/We went home then.

Write today. I'll wait till tomorrow.

Với các Compound Tense (tạm dịch: các thì phức, là các thì cần sử dụng một trợ động từ, ví dụ: have, will, …) thì các trạng từ afterwards, eventually, lately, now, recently, soon có thể theo sau trợ động từ:

We 'II soon be there

Quảng cáo

B. Cách sử dụng các trạng từ before, early, immediately và late

Các trạng từ before, early, immediatelylate được đặt ở cuối mệnh đề.

He came late.

I'll go immediately.

Nhưng hai trạng từ beforeimmediately, khi được sử dụng như là các liên từ, được đặt tại phần đầu mệnh đề:

Immediately the rain stops we'll set out.

C. Cách sử dụng các trạng từ since và ever since

Các trạng từ sinceever since được sử dụng trong các thì hoàn thành (ví dụ hiện tại hoàn thành, …).

Trạng từ since theo sau trợ động từ hoặc ở vị trí cuối sau một động từ phủ định hoặc động từ nghi vấn. Trạng từ ever since được đặt tại vị trí cuối cùng. Các cụm từ với sinceever since thường được đặt tại vị trí cuối trong câu.

He's been in bed since his accident/since he broke his leg.

D. Cách sử dụng các trạng từ yet và still (khi sử dụng làm trạng từ chỉ thời gian)

Trạng từ yet thường được đặt sau động từ hoặc sau động từ + tân ngữ:

He hasn't finished (his breakfast) yet.

Nhưng nếu tân ngữ là một cụm từ gồm nhiều từ thì trạng từ yet có thể được đặt trước động từ:

He hasn't yet applied for the job we told him about.

Trạng từ still được đặt sau động từ chính trong câu:

She is still in bed.

Khi trạng từ yet mang nghĩa "tới thời điểm đang nói": thường được sử dụng chủ yếu trong câu nghi vấn và phủ định.

Trạng từ still khi được sử dụng để nhấn mạnh rằng hành động nào đó đang tiếp tục: thường được sử dụng chủ yếu trong câu khẳng định và nghi vấn, nhưng cũng có thể được sử dụng trong câu phủ định để nhận mạnh sự tiếp tục của một hành động gây nghi vấn:

He still doesn't understand. (Hành động nghi vấn 'đang không hiểu' vẫn tiếp diễn.)

He doesn't understand yet. (The positive action of 'understanding' hasn't yet started.)

Quảng cáo

E. Vị trí của trạng từ just trong tiếng Anh

Trạng từ just, khi được sử dụng để làm một trạng từ chỉ thời gian, được sử dụng với các thì phức (Compound Tense – giải thích ở trên):

I'm just coming.

Trạng từ just cũng có thể sử dụng làm trạng từ chỉ mức độ. Bạn tham khảo phần Vị trí của trạng từ chỉ mức độ trong tiếng Anh.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.