s

Cách sử dụng long và near trong tiếng AnhTrong chương trước mình đã liệt kê các trạng từ và tính từ có hình thức giống nhau, cũng như giới thiệu sơ lược cách sử dụng của các trạng từ này. Chương này, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cách sử dụng của hai trạng từ long và near trong tiếng Anh.

Cách sử dụng trạng từ long và near trong tiếng Anh

Cách sử dụng Trạng từ long

Như bạn đã biết, dạng so sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ long lần lượt là longerlongest. Hai trạng từ longerlongest có thể được sử dụng rộng rãi mà không có hạn chế nào.

It took longer than I expected.

Nhưng trạng từ long được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định và nghi vấn.

How long will it take to get there? ~ It won't take long

Trong câu khẳng định, bạn cũng có thể sử dụng too/so + long hoặc long + enough. Hoặc bạn có thể sử dụng cụm trạng từ a long time để thay thế.

I would take too long.

It would take a long time.

Quảng cáo

Theo qui ước, cụm trạng từ (for) a long time thường được thay thế bởi (for) ages:

I waited for ages.

It took us ages to get there.

Cách sử dụng Trạng từ near

Như bạn đã biết, dạng so sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ near lần lượt là nearernearest. Hai trạng từ nearernearest có thể được sử dụng rộng rãi và không có sự hạn chế nào.

Don't come any nearer.

Nhưng trạng từ near thường được sử dụng kèm theo các trạng từ very/quite/so/too hoặc enough:

They live quite near.

Don't come too near.

You're near enough.

Nói chung, giới từ near khi kết hợp với danh từ, đại từ hoặc trạng từ thì hữu ích hơn. Ví dụ:

Don't go near the edge.

The ship sank near here.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.