s

Cách sử dụng trạng từ far, farther/farthest và further/furthest trong tiếng AnhCách sử dụng trạng từ further, furthest trong tiếng Anh

Hai trạng từ further/furthest cũng giống như farther/farthest có thể được sử dụng để làm trạng từ chỉ nơi chốn/vị trí:

It isn't safe to go any further/farther in this fog.

Các trạng từ này cũng có thể được sử dụng trong câu mang nghĩa trừu tượng:

Mr A said that these toy pistols should not be on sale.

Mr B went further and said that no toy pistols should be sold.

Mr C went furthest of all and said that no guns of any kind should be sold.

Cách sử dụng trạng từ far trong tiếng Anh

Trạng từ far được sử dụng khá hạn chế. Tuy nhiên, dạng so sánh hơn và so sánh nhất của trạng từ far này được sử dụng khá tự do.

He travelled further than we expected.

Quảng cáo

Trạng từ far được sử dụng chủ yếu trong câu phủ định và câu nghi vấn.

How far can you see? ~ I can't see far.

Trong câu khẳng định, bạn nên sử dụng cụm từ a long way thay vì sử dụng trạng từ far và sử dụng cụm từ a long way away để thay thế cho far away.

They sailed a long way.

He lives a long way away.

Nhưng bạn lại có thể sử dụng cụm very far away. Tương tự với so/quite/too + farfar + enough:

They walked so far that…

They walked too far.

We've gone far enough.

Trạng từ far có thể được sử dụng để diễn tả một nghĩa trừu tượng:

The new law doesn't go far enough.

You've gone too far! (You've been too insulting/overbearing/insolent etc.)

(Cô đã đi quá xa rồi đó!)

Trạng từ far, khi được sử dụng để làm trạng từ chỉ mức độ, được sử dụng với dạng so sánh hơn của tính từ hoặc với too/so.

She swims far better than I do.

He drinks far too much.

Các loạt bài khác:

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Follow https://www.facebook.com/hoc.cung.vietjack/ để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về ngữ pháp tiếng Anh, luyện thi TOEIC, Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.