Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

1. Phương pháp giải

Muốn rút gọn các biểu thức chứa logarit ta cần sử dụng các quy tắc tính logarit và đổi cơ số của logarit. Ngoài ra, ta còn cần sử dụng các công thức lũy thừa đã học.

2. Ví dụ minh họa

Ví dụ 1. Rút gọn P = 3log94 + log35

A. P= 80    B. P= 9    C. P= 10    D. 27

Đáp án: C

Ta có:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Do đó

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Ví dụ 2. Cho a > 0 và a khác 1. Rút gọn P = loga tan60 + logacot60 + log√aa2

A. P= 1    B. P= 2    C. P= 4    D. P= 0

Đáp án: C

Ta có:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Ví dụ 3. Cho số a> 0 và a khác 1. Rút gọn biểu thức Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Đáp án: D

Ta có:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Ví dụ 4. Cho a, b > 0 và a,b ≠ 1, biểu thức P = log√ab3.logba4 có giá trị bằng bao nhiêu?

A. 6    B.24    C. 12    D.18

Đáp án: B

Ta có:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Ví dụ 5. Kết quả rút gọn biểu thức A = 36log65 + 101 − log2 − 3log936

A. 42.    B. 24.    C.12.    D.20

Đáp án: B

Ta có:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Ví dụ 6. Cho a > 0,a ≠ 1 biểu thức Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay có giá trị bằng

A. 4lna +6loga4.    B. 4lna    C. 0    D.4logae

Đáp án: C

Ta có:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Ví dụ 7. Cho log3x = 3log32 + log925 - log√33. Khi đó giá trị của x bằng:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Đáp án: C

Ta có:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Do đó,Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Ví dụ 8. Nếu Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay(a > 0, a ≠ 1) thì x bằng:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Đáp án: C

Ta có:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Ví dụ 9. Rút gọn biểu thức: Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay . Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay là:

A. 0    B. 1    C. 3    D. 2

Đáp án: B

Ta có:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Ví dụ 10. Rút gọn biểu thức: Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay là:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Đáp án: C

Ta có:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Ví dụ 11. Kết quả rút gọn của biểu thức Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay . Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay là:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Đáp án: D

Ta có:

Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay . Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay . Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay Dạng bài tập Rút gọn biểu thức chứa logarit cực hay

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com

ham-so-luy-thua-ham-so-mu-va-ham-so-logarit.jsp

Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12