Trắc nghiệm tính tích phân hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối - Toán lớp 12Trắc nghiệm tính tích phân hàm chứa dấu giá trị tuyệt đối

Bài 1: Tìm mệnh đề đúng trong các mệnh đề sau:

Quảng cáo
Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 2: Tìm khẳng định đúng trong các khẳng định sau:

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Đáp án : C

Bài 3: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án có giá trị bằng

A. 0        B. 64/3         C. 7        D. 15

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 4: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả

A. 1/2        B. 1        C. 3/2        D. 2

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 5: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả

A. -19/2        B. 19/2        C. 28/6        D. 19

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 6: Tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án bằng

A. 5        B. 5/2        C. 2        D. 1

Đáp án : D

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 7: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả I=a/b, khi đó tổng a+b là:

A. 7        B. 3        C. 5        D. 9

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Bài 8: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả I=11/6, khi đó ta có

A. I=1        B. I=2        C. I=3        D. I=4

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 9: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả:

A. -2        B. -1        C. 0        D. 1

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 10: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án , a > 0 ta được kết quả I=f(a). Giá trị của biểu thức f(8)+f(1/2) là:

A. 89/25        B. 91/24        C. 30/41        D. 11/31

Đáp án : B

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 11: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả I=a+bln2+cln3 ( với a,b,c là các số nguyên). Khi đó giá trị của biểu thức T=2a3+3b-4c là

A. 19        B. 21        C. 22        D. 20

Đáp án : C

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án

Bài 12: Tính tích phân Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ta được kết quả Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án ( với a,b,c là các số nguyên). Khi đó giá trị của biểu thức T=2a3+3b-4c là

A. 55        B. 36        C. 38        D. 73

Đáp án : A

Giải thích :

Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án Toán lớp 12 | Chuyên đề: Lý thuyết - Bài tập có đáp án
Quảng cáo

Xem thêm các dạng bài tập Toán lớp 12 có trong đề thi THPT Quốc gia khác:

Ngân hàng trắc nghiệm miễn phí ôn thi THPT Quốc Gia tại khoahoc.vietjack.com

KHÓA HỌC GIÚP TEEN 2002 ĐẠT 9-10 THI THPT QUỐC GIA

Tổng hợp các video dạy học từ các giáo viên giỏi nhất - CHỈ TỪ 399K tại khoahoc.vietjack.com


nguyen-ham-tich-phan-va-ung-dung.jsp


Các loạt bài lớp 12 khác
Khóa học 12