AutoCompleteTextView trong AndroidMột AutoCompleteTextView là môt view mà tương tự như EditText, ngoại trừ rằng nó hiển thị một danh sách các gợi ý tự động khi người dùng nhập văn bản.

Danh sách các gợi ý này được hiển thị trong dạng drop-down menu. Người dùng có thể chọn một item từ đó để thay thế với nội dung của edit box.

Thuộc tính của AutoCompleteTextView trong Android

Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính quan trọng liên quan tới AutoCompleteTextView Control. Bạn có thể kiểm tra Android Offical Documentation để có danh sách đầy đủ các thuộc tính và các phương thức để thay đổi các thuộc tính này tại runtime.

Attribute Miêu tả
android:completionHint Định nghĩa một text gợi ý được hiển thị trong drop-down menu
android:completionHintView Định nghĩa một view gợi ý được hiển thị trong drop-down menu
android:completionThreshold Định nghĩa số ký tự mà người dùng phải soạn trước khi các gợi ý đầy đủ được hiển thị trong một drop-down menu
android:dropDownAnchor Đây là View để neo một drop-down
android:dropDownHeight Xác định chiều cao cơ bản của dropdown
android:dropDownHorizontalOffset Số pixel từ đó drop-down nên là offset theo chiều ngang
android:dropDownSelector Đây là bộ chọn trong một danh sách dropdown
android:dropDownVerticalOffset Số pixel từ đó drop-down nên là offset theo chiều dọc
android:dropDownWidth Xác định độ rộng cơ bản của dropdown
android:popupBackground Thiết lập background

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ đưa bạn qua các bước đơn giản để minh họa cách bạn tạo ứng dụng Android bởi sử dụng Linear Layout và AutoCompleteTextView.

Bước Miêu tả
1 Bạn sử dụng Android Studio IDE để tạo ứng dụng Android với tên là GUIDemo3 dưới một package là com.example.guidemo3 như đã giải thích trong chương Ví dụ Hello World .
2 Sửa đổi src/MainActivity.java để thêm một click event
2 Sửa đổi nội dung mặc định của res/layout/activity_main.xml file để bao UI Control
3 Định nghĩa các hằng cần thiết trong res/values/strings.xml file
4 Chạy ứng dụng để chạy Android Emulator và kiểm tra kết quả các thay đổi đã thực hiện trong ứng dụng

Sau đây là nội dung của Main Activity file đã được sửa đổi: src/com.example.guidemo3/MainActivity.java.

package com.example.guidemo3;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.widget.ArrayAdapter;
import android.widget.AutoCompleteTextView;

public class MainActivity extends Activity {
  AutoCompleteTextView autocompletetextview;
  
  String[] arr = { "Paries,France", "PA,United States","Parana,Brazil", "Padua,Italy", "Pasadena,CA,United States"};
  
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);

   autocomplete = (AutoCompleteTextView)       
   findViewById(R.id.autoCompleteTextView1);

   ArrayAdapter<String> adapter = new ArrayAdapter<String> 
   (this,android.R.layout.select_dialog_item, arr);

   autocomplete.setThreshold(2);
   autocomplete.setAdapter(adapter);
  }
}

Sau đây là nội dung của res/layout/activity_main.xml file −

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity" >
  
  <TextView
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginTop="25dp"
   android:text="@string/example_autocompletetextview" />
   
  <AutoCompleteTextView
   android:id="@+id/autoCompleteTextView1"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:layout_alignLeft="@+id/textView2"
   android:layout_below="@+id/textView2"
   android:layout_marginTop="54dp"
   android:ems="10" />
  
</RelativeLayout>

Sau đây là nội dung của res/values/strings.xml để định nghĩa các hằng mới này −

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="app_name">GUIDemo3</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>
  <string name="example_autocompletetextview">Example showing AutoCompleteTextView</string>
</resources>

Sau đây là nội dung mặc định của AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.guidemo3"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >
  
  <uses-sdk
   android:minSdkVersion="8"
   android:targetSdkVersion="22" />
   
  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@drawable/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   
   <activity
     android:name="com.example.guidemo3.MainActivity"
     android:label="@string/app_name" >
   
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
   
   </activity>
   
  </application>
</manifest>

Chạy ứng dụng GUIDemo3. Giả sử bạn đã tạo AVD trong khi cài đặt. Để chạy ứng dụng từ Android Studio, mở activity file và nhấn biểu tượng Run từ thanh công cụ. −

Màn hình sau sẽ xuất hiện sau khi bạn soạn "pa":

AutoCompleteTextView trong Android

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


user_interface_trong_android.jsp


Tài liệu giáo viên