Button trong AndroidMột Button là một Push-Button mà có thể được nhấn, hoặc được click, bởi người dùng để thực hiện một hành động.

Button trong Android

Các thuộc tính của Button trong Android

Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính quan trọng liên quan tới Button Control. Bạn có thể kiểm tra Android Offical Documentation để có danh sách đầy đủ các thuộc tính và phương thức liên quan để thay đổi các thuộc tính này tại runtime.

Kế thừa từ lớp android.widget.TextView

Attribute Miêu tả
android:autoText Nếu được thiết lập, xác định rằng TextView này có một phương thức đầu vào thuần văn bản và tự động sửa một số lỗi chính tả phổ biến
android:drawableBottom Đây là drawable để được vẽ dưới text
android:drawableRight Đây là drawable để được vẽ bên phải của text
android:editable Nếu được thiết lập, xác định rằng TextView này có một phương thức đầu vào
android:text Đây là Text để hiển thị

Kế thừa từ lớp android.view.View

Attribute Miêu tả
android:background Đây là drawable để sử dụng như là background
android:contentMiêu tả Định nghĩa text mà miêu tả ngắn gọn nội dung của view
android:id Cung cấp một tên định danh cho view này
android:onClick Tên của phương thức trong ngữ cảnh của View này để triệu hồi khi view được click
android:visibility Điều khiển sự nhìn thấy ban đầu của view

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ đưa bạn qua các bước đơn giản để minh họa cách tạo ứng dụng Androidd bởi sử dụng Linear Layout và Button.

Bước Miêu tả
1 Bạn sử dụng Android Studio IDE để tạo một ứng dụng Android với tên là myapplication dưới một package là com.example.saira_000.myapplicationđã được giải thích trong chương Ví dụ Hello World .
2 Sửa đổi src/MainActivity.java file để thêm một click event
2 Sửa đổi nội dung mặc định của res/layout/activity_main.xml file để bao UI Control
3 Không cần khai báo các hằng chuỗi tại string.xml, Android Studio sẽ để ý các hằng chuỗi mặc định
4 Chạy ứng dụng để chạy Android Emulator và kiểm tra kết quả các thay đổi đã thực hiện trong ứng dụng

Sau đây là nội dung của Main Activity file đã được sửa đổi: src/MainActivity.java.

package com.example.saira_000.myapplication;

import android.content.Intent;
import android.net.Uri;
import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends ActionBarActivity {
  Button b1,b2,b3;
  
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   
   b1=(Button)findViewById(R.id.button);
   b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      Toast.makeText(MainActivity.this,"YOUR MESSAGE",Toast.LENGTH_LONG).show();
     }
   });
  }
  
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
   // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
   getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
   return true;
  }
  
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
   // Handle action bar item clicks here. The action bar will
   // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
   // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
   
   int id = item.getItemId();
   
   //noinspection SimplifiableIfStatement
   if (id == R.id.action_settings) {
     return true;
   }
   return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

Sau đây là nội dung của res/layout/activity_main.xml file −

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools" 
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent" 
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity">
  
  <TextView
   android:id="@+id/textView1"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Button Control"
   android:layout_alignParentTop="true"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:textSize="30dp" />
   
  <TextView
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Tutorials point"
   android:textColor="#ff87ff09"
   android:textSize="30dp"
   android:layout_below="@+id/textView1"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
  <ImageButton
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/imageButton"
   android:src="@drawable/abc"
   android:layout_below="@+id/textView2"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
  <EditText
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/editText"
   android:layout_below="@+id/imageButton"
   android:layout_alignRight="@+id/imageButton"
   android:layout_alignEnd="@+id/imageButton" />
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Button"
   android:id="@+id/button"
   android:layout_alignTop="@+id/editText"
   android:layout_alignLeft="@+id/textView1"
   android:layout_alignStart="@+id/textView1"
   android:layout_alignRight="@+id/editText"
   android:layout_alignEnd="@+id/editText" />
   
</RelativeLayout>

Sau đây là nội dung của res/values/strings.xml để định nghĩa các hằng mới này −

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="app_name">myapplication</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>
</resources>

Sau đây là nội dung mặc định của AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.guidemo4"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >
  
  <uses-sdk
   android:minSdkVersion="8"
   android:targetSdkVersion="22" />
   
  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@drawable/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   
   <activity
     android:name="com.example.guidemo4.MainActivity"
     android:label="@string/app_name" >
   
   <intent-filter>
     <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
     <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
   </intent-filter>
   
   </activity>
   
  </application>
</manifest>

Chạy ứng dụng GUIDemo4. Giả sử bạn đã tạo AVD trong khi cài đặt. Để chạy ứng dụng từ Android Studio, mở activity file và nhấn biểu tượng Run từ thanh công cụ.:

Button trong Android

Màn hình sau sẽ xuất hiện khi bạn nhấn vào Button −

Button trong Android

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


user_interface_trong_android.jsp


Tài liệu giáo viên