TextView trong AndroidTextView hiển thị text cho người dùng và có thể cho phép họ chỉnh sửa nó. Một TextView hoàn toàn như một Text Editor, tuy nhiên lớp cơ sở được cấu hình để không cho phép chỉnh sửa.

Các thuộc tính của TextView trong Android

Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính quan trọng liên quan tới TextView Control. Bạn có thể kiểm tra Android Offical Documentation để có danh sách đầy đủ các thuộc tính và các phương thức liên quan để thay đổi các thuộc tính này tại runtime.

 • Không tự động viết hoa bất cứ thứ gì - 0

 • Viết hoa từ đầu tiên của mỗi câu - 1

 • Viết hoa chữ cái đầu tiên của mỗi từ - 2

 • Viết hoa tất cả chữ cái - 3

Attribute Miêu tả
android:id Đây là ID mà nhận diện duy nhất Control
android:capitalize Nếu được thiết lập, xác định rằng TextView này có một phương thức đầu vào thuần văn bản và nên tự động viết hoa nhưng gì người dùng soạn thảo:
android:cursorVisible Làm con trỏ là nhìn thấy (mặc định) hoặc không nhìn thấy. Mặc định là false
android:editable Nếu thiết lập là true, xác định rằng TextView này có một phương thức đầu vào
android:fontFamily Font family (được đặt tên bởi chuỗi) cho text
android:gravity Xác định cách căn chỉnh text bởi trục x và/hoặc x của view khi text là nhỏ hơn view
android:hint Hiển thị text gợi ý khi text là trống
android:inputType Kiểu dữ liệu đang được đặt vào một trường text. Phone, Date, Time, Number, Password ....
android:maxHeight Làm TextView có độ cao nhất với giá trị này
android:maxWidth Làm TextView có độ rộng nhất với giá trị này
android:minHeight Làm TextView có độ cao thấp nhất với giá trị này
android:minWidthLàm TextView có độ rộng thấp nhất với giá trị này
android:password Có hay không các ký tự của trường được hiển thị như là mật khẩu với dấu chấm thay cho chính nó. Giá trị có thể là "true" hoặc "false"
android:phoneNumber Nếu được thiết lập, xác định rằng TextView này có một phương thức đầu vào là số điện thoại. Giá trị có thể có là "true" hoặc "false".
android:text Text để hiển thị
android:textAllCaps Hiển thị text trong dạng chữ hoa. Giá trị có thể có là "true" hoặc "false"
android:textColor Có thể là một giá trị màu, trong dạng "#rgb", "#argb", "#rrggbb", hoặc "#aarrggbb"
android:textColorHighlight Màu để làm nổi bật text đã chọn
android:textColorHint Màu cho text gợi ý. Có thể là một giá trị màu, trong dạng "#rgb", "#argb", "#rrggbb", hoặc "#aarrggbb"
android:textIsSelectable Chỉ rằng nội dung của một text (mà không thể chỉnh sửa) có thể được lựa chọn. Giá trị có thể là "true" hoặc "false"
android:textSize Kích cỡ của text. Đề nghị là "sp" (viết tắt của scaled-pixels, ví dụ 15sp)
android:textStyle Phong cách (bold, italic, bolditalic) cho text. Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều giá trị sau đây, được phân biệt riêng rẽ bởi '|'.
 • normal - 0

 • bold - 1

 • italic - 2

android:typeface Bề mặt text (normal, sans, serif, monospace). Bạn có thể sử dụng một hoặc nhiều giá trị sau đây, được phân biệt riêng rẽ bởi '|'.
 • normal - 0

 • sans - 1

 • serif - 2

 • monospace - 3

Ví dụ

Ví dụ sau đưa bạn qua các bước đơn giản để minh họa cách tạo ứng dụng Android bởi sử dụng LinearLayout và TextView.

Bước Miêu tả
1 Bạn sử dụng Android Studio để tạo ứng dụng Android với tên là demo dưới một package com.example.demo như đã giải thích trong chương Ví dụ Hello World .
2 Sửa đổi src/MainActivity.java file để thêm một click event.
2 Sửa đổi nội dung mặc định của res/layout/activity_main.xml file để bao UI Control
3 Không cần thay đổi các hằng chuỗi mặc định trong string.xml file. Android Studio sẽ để ý việc này
4 Chạy ứng dụng để chạy Android Emulator và kiểm tra kết quả các thay đổi đã thực hiện trong ứng dụng

Sau đây là nội dung của Main Activity file đã được sửa đổi: src/com.example.demo/MainActivity.java.

package com.example.demo;

import android.os.Bundle;
import android.app.Activity;
import android.view.Menu;
import android.view.View;
import android.widget.TextView;
import android.widget.Toast;

public class MainActivity extends Activity {
  @Override
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   
   //--- text view---
   TextView txtView = (TextView) findViewById(R.id.text_id);
  }
  
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
   getMenuInflater().inflate(R.menu.main, menu);
   return true;
  }
}

Sau đây là nội dung của res/layout/activity_main.xml file −

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity" >
  
  <TextView
   android:id="@+id/text_id"
   android:layout_width="300dp"
   android:layout_height="200dp"
   android:capitalize="characters"
   android:text="hello_world"
   android:textColor="@android:color/holo_blue_dark"
   android:textColorHighlight="@android:color/primary_text_dark"
   android:layout_centerVertical="true"
   android:layout_alignParentEnd="true"
   android:textSize="50dp"/>

</RelativeLayout>

Sau đây là nội dung của res/values/strings.xml để định nghĩa hai hằng −

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="app_name">demo</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>
</resources>

Sau đây là nội dung mặc định của AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.demo"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >
  
  <uses-sdk
   android:minSdkVersion="8"
   android:targetSdkVersion="22" />
   
  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@drawable/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   
   <activity
     android:name="com.example.demo.MainActivity"
     android:label="@string/app_name" >
   
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
     
   </activity>
   
  </application>
</manifest>

Chạy ứng dụng demo. Giả sử bạn đã tạo AVD trong khi cài đặt. Để chạy ứng dụng từ Android Studio, mở activity file và nhấn biểu tượng Run từ thanh công cụ. −

TextView trong Android

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


user_interface_trong_android.jsp


Tài liệu giáo viên