ToggleButton trong AndroidMột ToggleButton hiển thị các trạng thái checked/unchecked như một butto. Về cơ bản, nó là một on/off button với một light indicator.

Togglebutton trong Android

Toggle Button

Thuộc tính của ToggleButton trong Android

Bảng dưới liệt kê một số thuộc tính quan trọng liên quan tới ToggleButton Control. Bạn có thể kiểm tra Android Offical Documentation để có danh sách đầy đủ các thuộc tính và phương thức liên quan để thay đổi các thuộc tính này tại runtime.

Attribute Miêu tả
android:disabledAlpha Đây là alpha để áp dụng cho indicator khi bị vô hiệu hóa
android:textOff Đây là text cho nút khi nó không được checked
android:textOn Đây là text cho nút khi nó được checked

Kế thừa từ lớp android.widget.TextView

Attribute Miêu tả
android:autoText Nếu được thiết lập, xác định rằng TextView này có một phương thức đầu vào thuần văn bản và tự động sửa các lỗi chính tả phổ biến
android:drawableBottom Đây là drawable để được vẽ dưới text
android:drawableRight Đây là drawable để được vẽ bên phải text
android:editable Nếu được thiết lập, xác định rằng TextView này có một phương thức đầu vào
android:text Đây là Text để hiển thị

Kế thừa từ lớp android.view.View

Attribute Miêu tả
android:background Đây là một drawable để sử dụng như background
android:contentDescription Thuộc tính này định nghĩa text mà miêu tả ngắn gọn nội dung của view.
android:id Cung cấp một id cho view
android:onClick Đây là tên của phương thức trong context của View này, để triệu hồi khi view được click
android:visibility Điều khiển tính nhìn thấy của view

Ví dụ

Ví dụ sau sẽ đưa bạn qua các bước đơn giản để minh họa cách tạo ứng dụng Androidd bởi sử dụng Linear Layout và ToggleButton.

Bước Miêu tả
1 Bạn sử dụng Android Studio IDE để tạo một ứng dụng Android với tên là My Application dưới một package là com.example.saira_000.myapplication đã được giải thích trong chương Ví dụ Hello World .
2 Sửa đổi src/MainActivity.java file để thêm một click event
2 Sửa đổi nội dung mặc định của res/layout/activity_main.xml file để bao UI Control
3 Không cần khai báo các hằng chuỗi tại string.xml, Android Studio sẽ để ý các hằng chuỗi mặc định
4 Chạy ứng dụng để chạy Android Emulator và kiểm tra kết quả các thay đổi đã thực hiện trong ứng dụng

Sau đây là nội dung của Main Activity file đã được sửa đổi: src/MainActivity.java.

package com.example.saira_000.myapplication;

import android.support.v7.app.ActionBarActivity;
import android.os.Bundle;
import android.view.Menu;
import android.view.MenuItem;
import android.view.View;
import android.widget.Button;
import android.widget.CheckBox;
import android.widget.ImageButton;
import android.widget.Toast;
import android.widget.ToggleButton;

public class MainActivity extends ActionBarActivity {
  ToggleButton tg1,tg2;
  Button b1;
  protected void onCreate(Bundle savedInstanceState) {
   super.onCreate(savedInstanceState);
   setContentView(R.layout.activity_main);
   
   tg1=(ToggleButton)findViewById(R.id.toggleButton);
   tg2=(ToggleButton)findViewById(R.id.toggleButton2);
   
   b1=(Button)findViewById(R.id.button2);
   b1.setOnClickListener(new View.OnClickListener() {
     @Override
     public void onClick(View v) {
      StringBuffer result = new StringBuffer();
      result.append("You have clicked first ON Button-:) ").append(tg1.getText());
      result.append("\You have clicked Second ON Button -:) ").append(tg2.getText());
      Toast.makeText(MainActivity.this, result.toString(),Toast.LENGTH_SHORT).show();
     }
   });
  }
  
  @Override
  public boolean onCreateOptionsMenu(Menu menu) {
   // Inflate the menu; this adds items to the action bar if it is present.
   getMenuInflater().inflate(R.menu.menu_main, menu);
   return true;
  }
  
  @Override
  public boolean onOptionsItemSelected(MenuItem item) {
   // Handle action bar item clicks here. The action bar will
   // automatically handle clicks on the Home/Up button, so long
   // as you specify a parent activity in AndroidManifest.xml.
   
   int id = item.getItemId();
   
   //noinspection SimplifiableIfStatement
   if (id == R.id.action_settings) {
     return true;
   }
   return super.onOptionsItemSelected(item);
  }
}

Sau đây là nội dung của res/layout/activity_main.xml file −

<RelativeLayout xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  xmlns:tools="http://schemas.android.com/tools"
  android:layout_width="match_parent"
  android:layout_height="match_parent"
  android:paddingBottom="@dimen/activity_vertical_margin"
  android:paddingLeft="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingRight="@dimen/activity_horizontal_margin"
  android:paddingTop="@dimen/activity_vertical_margin"
  tools:context=".MainActivity">
  
  <TextView
   android:id="@+id/textView2"
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Tutorials point"
   android:textColor="#ff87ff09"
   android:textSize="30dp"
   android:layout_above="@+id/imageButton"
   android:layout_centerHorizontal="true"
   android:layout_marginBottom="40dp" />
   
  <ImageButton
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/imageButton"
   android:src="@drawable/abc"
   android:layout_centerVertical="true"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
  <ToggleButton
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="On"
   android:id="@+id/toggleButton"
   android:checked="true"
   android:layout_below="@+id/imageButton"
   android:layout_toLeftOf="@+id/imageButton"
   android:layout_toStartOf="@+id/imageButton" />
   
  <ToggleButton
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:text="Off"
   android:id="@+id/toggleButton2"
   android:checked="true"
   android:layout_alignTop="@+id/toggleButton"
   android:layout_alignRight="@+id/textView1"
   android:layout_alignEnd="@+id/textView1" />
   
  <Button
   android:layout_width="wrap_content"
   android:layout_height="wrap_content"
   android:id="@+id/button2"
   android:text="ClickMe"
   android:layout_alignParentBottom="true"
   android:layout_centerHorizontal="true" />
   
</RelativeLayout>

Sau đây là nội dung của res/values/strings.xml để định nghĩa các hằng mới này −

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<resources>
  <string name="app_name">My Application</string>
  <string name="action_settings">Settings</string>
</resources>

Sau đây là nội dung mặc định của AndroidManifest.xml

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<manifest xmlns:android="http://schemas.android.com/apk/res/android"
  package="com.example.My Application"
  android:versionCode="1"
  android:versionName="1.0" >
  
  <application
   android:allowBackup="true"
   android:icon="@drawable/ic_launcher"
   android:label="@string/app_name"
   android:theme="@style/AppTheme" >
   
   <activity
     android:name="com.example.My Application.MainActivity"
     android:label="@string/app_name" >
   
     <intent-filter>
      <action android:name="android.intent.action.MAIN" />
      <category android:name="android.intent.category.LAUNCHER" />
     </intent-filter>
   
   </activity>
   
  </application>
</manifest>

Chạy ứng dụng Android. Giả sử bạn đã tạo AVD trong khi cài đặt. Để chạy ứng dụng từ Android Studio, mở activity file và nhấn biểu tượng Run từ thanh công cụ. −

Màn hình sau sẽ xuất hiện:

Togglebutton trong Android

Nếu bạn nhấn vào nút ON đầu tiên, bạn sẽ nhận được thông báo là You have clicked first ON Button-☺. Nếu bạn nhấn vào nút ON thứ hai, bạn sẽ nhận được thông báo là You have clicked Second ON Button

Đã có app VietJack trên điện thoại, giải bài tập SGK, SBT Soạn văn, Văn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải ngay ứng dụng trên Android và iOS.

Theo dõi chúng tôi miễn phí trên mạng xã hội facebook và youtube:

Các bạn có thể mua thêm khóa học JAVA CORE ONLINE VÀ ỨNG DỤNG cực hay, giúp các bạn vượt qua các dự án trên trường và đi thực tập Java. Khóa học có giá chỉ 300K, nhằm ưu đãi, tạo điều kiện cho sinh viên cho thể mua khóa học.

Nội dung khóa học gồm 16 chuơng và 100 video cực hay, học trực tiếp tại https://www.udemy.com/tu-tin-di-lam-voi-kien-thuc-ve-java-core-toan-tap/ Bạn nào có nhu cầu mua, inbox trực tiếp a Tuyền, cựu sinh viên Bách Khoa K53, fb: https://www.facebook.com/tuyen.vietjack

Follow facebook cá nhân Nguyễn Thanh Tuyền https://www.facebook.com/tuyen.vietjack để tiếp tục theo dõi các loạt bài mới nhất về Java,C,C++,Javascript,HTML,Python,Database,Mobile.... mới nhất của chúng tôi.


user_interface_trong_android.jsp

android_styles_and_themes.jsp

Tài liệu giáo viên