Ache for là gìNghĩa từ Ache for

Ý nghĩa của Ache for là:

  • Khát khao (ai), hoặc muốn (làm gì)

Ví dụ minh họa cụm động từ Ache for:

 
- He was aching for home/to go home.
Anh ấy đau đáu nhớ nhà.

Một số cụm động từ khác

Động từ Ache chỉ có một cụm động từ là Ache for.


a-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp