Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'K'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'K' trong tiếng Anh

Keel (1)

Cụm động từ Keel over

 • Đảo lộn

 • Đầu hàng

 • Rơi xuống mặt đất

Keep (15)

Cụm động từ Keep around

 • Giữ thứ gì đó ở gần bạn

Cụm động từ Keep at

 • Tiếp tục với một cái gì đó khó khăn

Cụm động từ Keep away

 • Không cho phép ai đó gần thứ gì

Cụm động từ Keep back

 • Giữ khoảng cách an toàn

Cụm động từ Keep down

 • Không nôn mửa

Cụm động từ Keep from

 • Kiểm soát bản thân, kiềm chế

Cụm động từ Keep in

 • Không cho phép ai ra ngoài

Cụm động từ Keep in with

 • Duy trì mối quan hệ tốt đẹp với ai đó

Cụm động từ Keep off

 • Không nói về, đề cập về

 • Không giẫm, đạp lên thứ gì đó

Cụm động từ Keep on

 • Tiếp tục

Cụm động từ Keep out

 • Không cho phép ai đó vào

Cụm động từ Keep to

 • Ở trong giới hạn

Cụm động từ Keep up

 • Không để ai đó đi ngủ

 • Dua trì một hành động liên tục

Cụm động từ Keep up at

 • Tiếp tục, không từ bỏ

Cụm động từ Keep up with

 • Di chuyển từ mức tương đương

 • Bắt kịp

Key (6)

Cụm động từ Key down

 • Thư giãn

Cụm động từ Key in

 • Nhập số hoặc thông tin vào máy tính hoặc hệ thống điện tử

Cụm động từ Key in on

 • Tập trung chú ý vào

Cụm động từ Key on

 • Hướng đến, tập trung vào

Cụm động từ Key to

 • Lập kế hoạch mọi thứ để phù hợp với người hoặc tình huống

Cụm động từ Key up

 • Khiến cho ai đó phấn khởi hoặc lo lắng

Kick (9)

Cụm động từ Kick about

 • Bàn luận, thảo luận

Cụm động từ Kick around

 • Bàn luận, thảo luận

Cụm động từ Kick around with

 • Dành thời gian với

Cụm động từ Kick back

 • Bất hợp pháp trả cho ai đó như một phần của giá cả

 • Kháng cự

 • Thư giãn

Cụm động từ Kick down

 • Đập vỡ gì đó bằng chân

Cụm động từ Kick in

 • Khi thuốc bắt đầu có hiệu lực

 • Đạp vỡ cái gì đó bằng chân

 • Góp tiền

 • Bắt đầu có hiệu lực

Cụm động từ Kick off

 • Bắt đầu một trò chơi bóng đá

 • Chết

 • Khi rắc rối bắt đầu

 • Khiếu nại, phản đối và từ chối hợp tác

Cụm động từ Kick out

 • Trục xuất

Cụm động từ Kick up

 • Gây ra rắc rối hoặc nỗi đau

Kill (1)

Cụm động từ Kill off

 • Giảm hoặc hủy diệt một dân số bằng cách săn bắn, ô nhiễm, phát triển, vv

Kip (2)

Cụm động từ Kip down

 • Ngủ xa nhà, thường không có kế hoạch trước

Cụm động từ Kip down on

 • Ngủ trên thứ gì đó không phải giường

Kiss (2)

Cụm động từ Kiss off

 • Thường yêu cầu ai đó cút đi

 • Xem thứ gì đó là không quan trọng hoặc kém cỏi

Cụm động từ Kiss up to

 • Cố kiếm lợi từ ai đó

Knock (10)

Cụm động từ Knock about

 • Tấn công, đánh ai đó

Cụm động từ Knock around

 • Thảo luận vố tình, ngẫu nhiên

Cụm động từ Knock back

 • Tốn ai đó một khoảng tiền

 • Uống cạn ly nhanh, uống nhiều rượu

 • Bị sốc

Cụm động từ Knock down

 • Phá hủy

 • Đánh hoặc gây thương tích cho ai đó

Cụm động từ Knock it off!

 • Ngưng làm điều gì đó gây phiền nhiễu

Cụm động từ Knock off

 • Hoàn thành công việc trong ngày

 • Giảm giá của một thứ gì đó

 • Giảm thời gian để làm gì đó

 • Lấy trộm

 • Sản xuất hoặc tạo thứ gì đó nhanh chóng

Cụm động từ Knock out

 • Đánh và làm cho ai đó bất tỉnh

 • Bán, phân phối

Cụm động từ Knock over

 • Cướp, trấn lột

Cụm động từ Knock together

 • Nhập các ngôi nhà đã được tách biệt lại

Cụm động từ Knock up

 • Mang thai

 • Chơi thử một chút trước trận đấu để sẵn sàng

 • Sản xuất hoặc tạo ra một cái gì đó nhanh chóng

Knuckle (2)

Cụm động từ Knuckle down

 • Nỗ lực, cố gắng hết sức

Cụm động từ Knuckle under

 • Trình lên thẩm quyền