Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'T'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'T' trong tiếng Anh

Tack (2)

Cụm động từ Tack on

 • Thêm gì đó vào kế hoạch

Cụm động từ Tack onto

 • Thêm gì đó vào kế hoạch

Tag (4)

Cụm động từ Tag along

 • Đi theo ai đó, đặc biệt khi họ không cần bạn

Cụm động từ Tag on

 • Thêm một ý vào bài nói, bài viết

Cụm động từ Tag onto

 • Thêm một ý vào bài nói, bài viết

Cụm động từ Tag with

 • Chèn link vào bài viết

Tail (3)

Cụm động từ Tail away

 • Trở nên im lặng

Cụm động từ Tail back

 • Gây tắc nghẽn giao thông

Cụm động từ Tail off

 • Trở nên im lặng

 • Giảm đi

Take (18)

Cụm động từ Take aback

 • Ngạc nhiên, sốc

Cụm động từ Take after

 • Trông giống

Cụm động từ Take apart

 • Chia nhỏ, tách nhỏ

Cụm động từ Take aside

 • Nói chuyện với ai đó một mình

Cụm động từ Take away

 • Đem đi

Cụm động từ Take back

 • Làm ai đó trở nên hoài cổ

 • Thu hồi một tuyên bố

Cụm động từ Take down

 • Ghi chú

 • Rời đi, đem đi

Cụm động từ Take in

 • Tiếp thu kiến thức

 • Lừa dối

 • Làm quần áo nhỏ hơn

 • Nhận quan tâm, chăm sóc

Cụm động từ Take it

 • Chấp nhận sự chỉ trích

Cụm động từ Take it out on

 • Lạm dụng ai đó để trút giận

Cụm động từ Take it upon yourself

 • Chịu trách nhiệm

Cụm động từ Take off

 • Đạt được tiến bộ lớn

 • Giảm giá một mặt hàng

 • Máy bay cất cánh

 • Cởi ra

Cụm động từ Take on

 • Cho phép hành khách lên tàu

 • Nhận trách nhiệm

 • Tuyển dụng

Cụm động từ Take out

 • Mượn sách thư viện

 • Mượn tiền ngân hàng

 • Giải nén, xóa

 • Hẹn hò với ai đó

 • Nhận bảo hiểm

 • Giết người

Cụm động từ Take over

 • Chịu trách nhiệm điều hành công ty

 • Làm ở vị trí được nhượng lại

Cụm động từ Take through

 • Giải thích

Cụm động từ Take to

 • Có thói quen làm gì đó

Cụm động từ Take up

 • Chiêm thời gian, không gian

 • Làm quần áo ngắn hơn

 • Bắt đầu một sở thích

Talk (13)

Cụm động từ Talk around

 • Thuyết phục

 • Đề cập đến một vấn đề mà không giải quyết nó

Cụm động từ Talk at

 • Nói chuyện với ai đó nhưng không cho họ cơ hội trả lời

Cụm động từ Talk back

 • Phản ứng một cách thô bạo

Cụm động từ Talk down

 • Cố làm cho cái gì đó bớt nghiêm trọng đi

 • Thuyết phục ai đó đừng nhảy xuống từ chỗ cao

Cụm động từ Talk down to

 • Nói để thể hiện bản thân

Cụm động từ Talk into

 • Thuyết phục ai đó làm gì

Cụm động từ Talk out

 • Thảo luận một vấn đề

Cụm động từ Talk out of

 • Thuyết phục ai đó không làm gì

Cụm động từ Talk over

 • Thảo luận

Cụm động từ Talk round

 • Thuyết phục

 • Chỉ đề cập vấn đề mà không giải quyết nó

Cụm động từ Talk through

 • Hướng dẫn ai đó một vấn đề

Cụm động từ Talk up

 • Làm cho thứ gì đó quan trọng hơn bình thường

Cụm động từ Talk yourself out

 • Nói cho đến khi không còn gì để nói nữa

Tap (5)

Cụm động từ Tap for

 • Lấy tiền từ ai đó

Cụm động từ Tap into

 • Sử dụng hoặc khai thác nguồn tài nguyên dồi dào vì lợi ích của bạn

Cụm động từ Tap off with

 • Quan hệ tình dục với

Cụm động từ Tap out

 • Chơi một nhịp điệu lặng lẽ

 • Sử dụng tất cả số tiền có sẵn

Cụm động từ Tap up

 • Tiếp cận với cầu thủ một cách bất hợp pháp

Taper (1)

Cụm động từ Taper off

 • Yếu dần, nhỏ dần cho đến khi dừng lại

Team (1)

Cụm động từ Team up

 • Làm việc nhóm với ai đó

Tear (8)

Cụm động từ Tear apart

 • Náo loạn

Cụm động từ Tear at

 • Cố kéo cái gì đó

Cụm động từ Tear away

 • Ngăn ai đó làm việc gì miễn cưỡng

 • Di chuyển bề mặt một cách thô bạo

Cụm động từ Tear down

 • Phá hủy

Cụm động từ Tear into

 • Chỉ trích nặng nề

Cụm động từ Tear off

 • Xé hoặc cắt giấy

 • Rời đi ở tốc độ cao

 • Di chuyển bằng sức

 • Di rời hoàn toàn

Cụm động từ Tear out

 • Khởi hành nhanh chóng

Cụm động từ Tear up

 • Xé thành những mảnh nhỏ

 • Hủy hoại

 • Mắt ngấn nước

Tee (3)

Cụm động từ Tee off

 • Bắt đầu hoặc điều hành một sự kiện

 • Đặt bóng chuẩn bị đánh

 • Làm phiền ai đó

Cụm động từ Tee off on

 • Chỉ trích

Cụm động từ Tee up

 • Đặt bóng chuẩn bị đánh

 • Chuẩn bị trước khi bắt đầu hay điều hành gì đó

Tell (3)

Cụm động từ Tell apart

 • Phân biệt

Cụm động từ Tell off

 • Nói một cách giận dữ với ai đó vì họ làm sai

Cụm động từ Tell on

 • Tố cáo ai đó với cơ quan chính quyền

Tense (1)

Cụm động từ Tense up

 • Lo lắng

Text (1)

Cụm động từ Text out

 • Hủy hẹn bằng gửi tin nhắn

Think (3)

Cụm động từ Think over

 • Cân nhắc cẩn thận

Cụm động từ Think through

 • Cân nhắc tất cả khả năng và kết quả của vấn đề

Cụm động từ Think up

 • Nảy ra ý tưởng (khi đang nằm)

Thrash (1)

Cụm động từ Thrash out

 • Thảo luận lâu cho tới khi đạt được sự chấp thuận

Throw (10)

Cụm động từ Throw away

 • Vứt cái gì không cần nữa đi

Cụm động từ Throw in

 • Tham gia, đồng hành với

 • Thêm điều vào bản thỏa thuận

Cụm động từ Throw off

 • Tháo phụ kiện quần áo

 • Loại bỏ, thoát khỏi

 • Sản ánh áng hoặc nhiệt

Cụm động từ Throw on

 • Mặc quần áo nhanh chóng

Cụm động từ Throw out

 • Thoát khỏi

 • Trật khớp

 • Từ chối

 • Sản ánh sáng, nhiệt

 • Trục xuất (đuổi học)

Cụm động từ Throw over

 • Kết thúc một mối quan hệ với ai đó

 • Từ chối

Cụm động từ Throw together

 • Sắp xếp nhanh chóng

Cụm động từ Throw up

 • Nôn

 • Đề xuất vấn đề, ý tưởng

 • Rời bỏ công việc một cách đột ngột

 • Tạo ra đám mây bụi hoặc nước bắn tung tóe vào không khí

Cụm động từ Throw yourself at

 • Nói rõ rằng bạn bị thu hút bởi ai đó

Cụm động từ Throw yourself into

 • Làm gì đó một cách nhiệt tình

Tick (5)

Cụm động từ Tick along

 • Thực hiện tiến bộ hợp lý mà không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng

Cụm động từ Tick away

 • Thời gian trôi

Cụm động từ Tick by

 • Thời gian trôi

Cụm động từ Tick off

 • Làm phiền, tức giận

 • Mắng nhiếc

 • Đánh dấu vật

Cụm động từ Tick over

 • Tiếp tục làm mà không có phát triển

 • Vận hành nhưng không di chuyển động cơ

Tickle (1)

Cụm động từ Tickle up

 • Phát triển dữ liệu

Tide (1)

Cụm động từ Tide over

 • Sự dụng cẩn thận, dành giụm cái gì

Tidy (1)

Cụm động từ Tidy up

 • Sắp xếp, dọn dẹp gọn gàng

Tie (5)

Cụm động từ Tie back

 • Ổn định cái gì lại

Cụm động từ Tie down

 • Cố định gì đó để không di chuyển

 • Hạn chế sự tự do

 • Hạn chế ai đó đi đâu họ cần

Cụm động từ Tie in

 • Đồng ý

 • Kết hợp với

Cụm động từ Tie in with

 • Xảy ra cùng lúc

Cụm động từ Tie up

 • Buộc cái gì lại an toàn

 • Ngăn ai đó làm

 • Thắt chặt lại

 • Chặn đường

Tighten (1)

Cụm động từ Tighten up

 • Làm cho cái gì được đảm bảo an toàn hơn

Time (1)

Cụm động từ Time out

 • Tắt hoặc đóng lại bởi hết giờ

Tip (2)

Cụm động từ Tip off

 • Bí mật báo cho cơ quan chính quyền

Cụm động từ Tip over

 • Tràn ra, làm tràn

Tire (2)

Cụm động từ Tire of

 • Chán ngấy cái gì đó

Cụm động từ Tire out

 • Làm ai đó kiệt sức

Toddle (1)

Cụm động từ Toddle off

 • Đi về nhà

Tone (3)

Cụm động từ Tone down

 • Xuống tông, xuống giọng

Cụm động từ Tone in with

 • Kết hợp một cách dễ dàng

Cụm động từ Tone up

 • Lên giọng, làm cho mạnh hơn, chắc chắn hơn

Tool (1)

Cụm động từ Tool up

 • Cung cấp thiết bị

 • Còng tay ai đó

Tootle (1)

Cụm động từ Tootle off

 • Rời đi, khởi hành

Top (3)

Cụm động từ Top off

 • Hoàn thành một cách đặc biệt

 • Lấp đầy hoàn toàn cái gì đó

Cụm động từ Top out

 • Ngừng tăng lên

Cụm động từ Top up

 • Lấp đầy cái gì đang trống

Toss (8)

Cụm động từ Toss about

 • Thảo luận gì đó thoải mái tự do

Cụm động từ Toss around

 • Thảo luận gì đó thoải mái tự do

Cụm động từ Toss aside

 • Đào thải, vứt đi

Cụm động từ Toss back

 • Uống nhanh

Cụm động từ Toss down

 • Uống nhanh

Cụm động từ Toss for

 • Đưa ra quyết định bằng cách chơi lật đồng xu

Cụm động từ Toss off

 • Viết cái gì đó nhanh và ẩu

Cụm động từ Toss up

 • Đưa ra quyết định bằng cách chơi lật đồng xu

Touch (6)

Cụm động từ Touch down

 • Hạ cánh

Cụm động từ Touch for

 • Mượn tiền

Cụm động từ Touch off

 • Gây ra vấn đề

Cụm động từ Touch on

 • Đề cập đến

Cụm động từ Touch up

 • Trang hoàng thêm vẻ bề ngoài

 • Sàm sỡ ai đó

Cụm động từ Touch upon

 • Đề cập đến

Tow (1)

Cụm động từ Tow away

 • Di chuyển phương tiện vì đỗ trái phép

Toy (3)

Cụm động từ Toy at

 • Gỉa vờ suy nghĩ gì đó

Cụm động từ Toy over

 • Nghĩ về cái gì đó

Cụm động từ Toy with

 • Không ăn nhiều một bữa

 • Xem xét cái gì nhưng không nghiêm túc

 • Di chuyển hoặc chơi cái gì để chiếm tay bạn

 • Đối xử không chân thành

Track (1)

Cụm động từ Track down

 • Tìm thấy sau một công cuộc tìm kiếm lâu dài

Trade (6)

Cụm động từ Trade down

 • Bán thứ gì đó và thay thế bằng thứ rẻ hơn

Cụm động từ Trade in

 • Trao đổi cái cũ thành cái mới

 • Li hôn để lấy người trẻ hơn.

Cụm động từ Trade off

 • Đấu giá, thỏa thuận, thỏa hiệp

 • Chấp nhận cái gì dù bạn không thích

Cụm động từ Trade on

 • Khai thác lợi dụng cái gì đó để có lợi cho bạn

Cụm động từ Trade up

 • Mua những phụ kiện lớn hơn đắt hơn

 • Ly hôn và lấy chồng, vợ mới giàu hơn

Cụm động từ Trade upon

 • Khai thác, lợi dụng để có lợi cho bạn

Train (1)

Cụm động từ Train up

 • Dạy ai đó kỹ năng cần thiết để làm việc

Trickle (2)

Cụm động từ Trickle down

 • Đạt lợi ích từ việc mở rộng kinh tế cho những người kém may mắn hơn

Cụm động từ Trickle up

 • Những lợi ích tài chính được đưa đến người nghèo, doanh nghiệp nhỏ

Trigger (1)

Cụm động từ Trigger off

 • Làm ai đó tức giận

 • Bắt đầu

Trip (3)

Cụm động từ Trip out

 • Chịu ảnh hưởng của thuốc thần kinh

Cụm động từ Trip over

 • Ngã

 • Ngã bởi bị vấp vào cái gì đó

Cụm động từ Trip up

 • Gây ra lỗi

Trot (3)

Cụm động từ Trot off

 • Rời đi

Cụm động từ Trot off to

 • Đi đến nơi nào đó

Cụm động từ Trot out

 • Đưa ra lời nói, nói

Trump (1)

Cụm động từ Trump up

 • Làm gì đó chậm vì khó khăn

Try (6)

Cụm động từ Try back

 • Gọi điện lại

Cụm động từ Try for

 • Cố gắng đạt được gì đó

Cụm động từ Try it on

 • Chọc tức ai bởi làm ồn hoặc hành động xấu

 • Cố gắng đạt được gì đó dù không có hy vọng

Cụm động từ Try on

 • Thử quần áo

Cụm động từ Try out

 • Kiểm tra thử

 • Kiểm tra thử xem liệu bạn có thích nó không

Cụm động từ Try out for

 • Được thử nghiệm trong một đội thể thao

Tuck (4)

Cụm động từ Tuck away

 • Để gì đó vào nơi an toàn

 • Ăn nhiều

Cụm động từ Tuck in

 • Làm sạch quần áo bằng cách đặt nó vào nơi nào đó

 • Bắt đầu ăn uống nhiệt tình

 • Sắp xếp khăn trải giường

Cụm động từ Tuck into

 • Bắt đầu ăn gì đó

Cụm động từ Tuck up

 • Sắp xếp khăn trải giường

Tune (4)

Cụm động từ Tune in

 • Xem hoặc nghe đài

Cụm động từ Tune in to

 • Xem hoặc nghe đài

Cụm động từ Tune out

 • Lờ đi, không chú ý đến

Cụm động từ Tune up

 • Cải thiện hoạt động của máy móc

 • Chỉnh dụng cụ âm nhạc trước khi chơi

Turf (1)

Cụm động từ Turf out

 • Ép ai đó rời đi

 • Loại bỏ, vứt đi

Turn (12)

Cụm động từ Turn against

 • Bắt đầu ghét gì đó

Cụm động từ Turn around

 • Làm ra thứ gì đó thành công

 • Hoàn thành công việc

 • Phản ứng một cách tiêu cực

Cụm động từ Turn away

 • Không cho phép ai đó vào

Cụm động từ Turn down

 • Giảm âm lượng, nhiệt độ

 • Từ chối một lời mời

 • Gấp nắp giường xuống để lấy chỗ cho ai đó ngủ

Cụm động từ Turn in

 • Đi ngủ

 • Đăng nhập, gửi đi

Cụm động từ Turn into

 • Trở thành

Cụm động từ Turn off

 • Tắt máy, thiết bị

Cụm động từ Turn on

 • Gây cho ai đó niềm vui, hứng thú

 • Khởi động máy móc

 • Tấn công

Cụm động từ Turn out

 • Sản xuất

 • Đưa ra một kết quả không ngờ

 • Ngừng ánh sáng

 • Tham gia

Cụm động từ Turn over

 • Cung cấp cho cơ quan chính quyền

Cụm động từ Turn to

 • Cố gắng để giúp đỡ

 • Bắt đầu một thói quen

Cụm động từ Turn up

 • Xuất hiện

 • Tăng âm lượng, nhiệt độ

Type (3)

Cụm động từ Type in

 • Nhập dữ liệu vào máy tính

Cụm động từ Type out

 • Viết một phiên bản đầy đủ trên máy tính

Cụm động từ Type up

 • Đánh máy bản hoàn chỉnh