Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'J'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'J' trong tiếng Anh

Jabber (1)

Cụm động từ Jabber away

 • Nói nhanh hoặc nói không thể hiểu được

Jack (3)

Cụm động từ Jack around

 • Gây rắc rối cho ai đó, thất hứa

Cụm động từ Jack in

 • Bỏ, từ bỏ

Cụm động từ Jack up

 • Nâng cao xe để có thể làm công việc cơ khí

 • Tăng mạnh

Jam (1)

Cụm động từ Jam on

 • Áp dụng hoặc điều hành gì đó một cách mạnh mẽ

Jaw (1)

Cụm động từ Jaw away

 • Nói chuyện chỉ để nói chứ không có gì để trò chuyện cả

Jazz (1)

Cụm động từ Jazz up

 • Làm cho thứ gì đó trở nên thú vị hấp dẫn hơn

Jerk (2)

Cụm động từ Jerk around

 • Gây ra rắc rối cho ai đó, đối xử tệ với ai đó

 • Hành xử ngớ ngẩn

Cụm động từ Jerk off

 • Lãng phí thời gian làm những điều vô bổ

Jockey (1)

Cụm động từ Jockey into

 • Thuyết phục ai đó làm gì

Join (1)

Cụm động từ Join in

 • Tham gia hoạt động

 • Tham gia hoạt động

Joke (1)

Cụm động từ Joke around

 • Thú vị hoặc cố trở nên thú vị

Jot (1)

Cụm động từ Jot down

 • Ghi chú nhanh

Juice (1)

Cụm động từ Juice up

 • Làm cho một cái gì đó thú vị hơn hoặc thực hiện tốt hơn

Jump (4)

Cụm động từ Jump at

 • Háo hức chấp nhận

Cụm động từ Jump in

 • Tham gia vào một cuộc hội thoại

Cụm động từ Jump off

 • Bắt đầu nhanh chóng và thuận lợi

Cụm động từ Jump on

 • Chỉ trích, tấn công