Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'V'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'V' trong tiếng Anh

Vacuum (1)

Cụm động từ Vacuum up

  • Tiêu thụ, sử dụng

Vamp (1)

Cụm động từ Vamp up

  • Làm cho thứ gì đó thú vị hơn, thu hút hơn

  • Phát minh, chế tạo ra

Veg (1)

Cụm động từ Veg out

  • Thư giãn, không làm gì

Venture (1)

Cụm động từ Venture forth

  • Rời nơi nào đó an toàn, thoải mái