Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'N'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'N' trong tiếng Anh

Naff (1)

Cụm động từ Naff off

 • Bị lạc hoặc bỏ đi chỗ khác (do bị bắt buộc)

Nag (1)

Cụm động từ Nag at

 • Liên tục chỉ trích ai đó bằng lời nói

Nail (1)

Cụm động từ Nail down

 • Thành công đạt được, có được cái gì

 • Hiểu đầy đủ

 • Nhận đầy đủ thông tin từ ai đó

 • Thành công hoặc đạt được cái gì

Name (1)

Cụm động từ Name after

 • Đưa ai, cái gì đó một cái tên để tưởng nhớ người khác

Narrow (1)

Cụm động từ Narrow down

 • Loại bỏ các lựa chọn ít quan trọng hơn để việc lựa chọn dễ dàng hơn

Nerd (1)

Cụm động từ Nerd out

 • Chơi an toàn, tránh rủi ro

 • Thảo luận chi tiết

Nip (2)

Cụm động từ Nip off

 • Đi nơi nào đó nhanh chóng

Cụm động từ Nip out

 • Đi nơi nào đó nhanh chóng

Nod (2)

Cụm động từ Nod off

 • Buồn ngủ

Cụm động từ Nod through

 • Thông qua luật, quy định mà không xem xét hoặc tranh luận nghiêm túc

Nose (3)

Cụm động từ Nose about

 • Tìm thứ gì đó bị giấu hoặc bí mật

Cụm động từ Nose around

 • Tìm kiếm bằng chứng

Cụm động từ Nose out

 • Tìm kiếm, khám phá (thông tin, bí mật ...)

 • Nghiêm túc đánh ai đó

Note (1)

Cụm động từ Note down

 • Ghi chú

Nut (1)

Cụm động từ Nut out

 • Tìm ra câu trả lời cho vấn đề