Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'O'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'O' trong tiếng Anh

Occur (1)

Cụm động từ Occur to

 • Nhập vào tâm trí của một người

Open (1)

Cụm động từ Open up

 • Bắt đầu nói chuyện tự do về một cái gì đó

 • Mở cửa hàng hoặc kinh doanh trong ngày

 • Cho phép hàng hóa vào thị trường

Operate (1)

Cụm động từ Operate on

 • Tiến hành phẫu thuật

Opt (4)

Cụm động từ Opt for

 • Lựa chọn

Cụm động từ Opt in

 • Chọn tham gia hoặc là thành viên của một cái gì đó

Cụm động từ Opt into

 • Chọn tham gia hoặc là thành viên của một cái gì đó

Cụm động từ Opt out

 • Chọn tham gia hoặc là thành viên của một cái gì đó

Order (6)

Cụm động từ Order about

 • Ra lệnh hay chỉ huy ai đó một cách khó chịu

Cụm động từ Order around

 • Ra lệnh hay chỉ huy ai đó một cách khó chịu

Cụm động từ Order in

 • Đặt đồ ăn để giao đến nhà

Cụm động từ Order out

 • Trục xuất ai đó

Cụm động từ Order out for

 • Đặt đồ ăn để giao đến nhà

Cụm động từ Order up

 • Sắp xếp để có cái gì đó được cung cấp hoặc giao hàng

Owe (1)

Cụm động từ Owe to

 • Là lý do cho cái gì đó

Own (1)

Cụm động từ Own up

 • Thú nhận