Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'C'Danh sách cụm động từ bắt đầu với chữ 'C' trong tiếng Anh

Call (12)

Cụm động từ Call after

 • Đặt tên theo tên của ai đó

Cụm động từ Call around

 • Ghé thăm ai đó

Cụm động từ Call at

 • (tàu, thuyền) Vào bến tàu, hoặc cảng

Cụm động từ Call back

 • Gọi điện thoại lại cho ai đó

Cụm động từ Call for

 • Đòi hỏi, yêu cầu (người)

 • Đi thu thập, đi lấy cái gì

 • Gọi điện (cho cái gì)

 • Tới và đón ai đó đi đâu

 • Đòi hỏi, yêu cầu (vật)

Cụm động từ Call forth

 • Gây ra

Cụm động từ Call in

 • Mời ai đến để làm việc gì

 • Dừng lại và ghé thăm ai đó

Cụm động từ Call off

 • Hủy bỏ, ngừng lại, hoãn lại

 • Ra lệnh (cho ai, con gì, ...) ngừng tấn công

Cụm động từ Call on

 • Yêu cầu, xin giúp đỡ

 • Thăm (ai đó)

 • Yêu cầu ai chứng minh tuyên bố họ đã đưa ra

 • Kêu gọi ai đó làm điều gì

Cụm động từ Call out

 • La to, gọi to (để thu hút sự chú ý)

Cụm động từ Call round

 • Thăm (ai đó)

Cụm động từ Call up

 • Gọi (ai) đi nhập ngũ

 • Gọi điện cho ai

Calm (1)

Cụm động từ Calm down

 • Bình tĩnh lại

Cancel (1)

Cụm động từ Cancel out

 • Triệt tiêu, có tác động trái lại

Cap (1)

Cụm động từ Cap off

 • Dừng, kết thúc

Care (1)

Cụm động từ Care for

 • Thích

Carried (1)

Cụm động từ Carried away

 • Làm (ai) mất bình tĩnh hoặc kích động

Carry (7)

Cụm động từ Carry forward

 • Chuyển hoặc tính cả ( một số liệu) trong phép tính sau đó

 • Làm cái gì phát triển

Cụm động từ Carry off

 • Chiến thắng, thành công, giành

 • Chết do bệnh tật

Cụm động từ Carry on

 • Tiếp tục

 • Cãi nhau ầm ĩ

Cụm động từ Carry on with

 • Dan díu với ai

Cụm động từ Carry out

 • Thực hiện, tiến hành

 • Làm cái gì (mà bạn đã được bảo)

Cụm động từ Carry over

 • Kéo dài sang đoạn thời gian hoặc địa điểm khác

Cụm động từ Carry through

 • Hoàn thành thắng lợi cái gì

Cart (1)

Cụm động từ Cart off

 • Bắt giam, mang đi hỏi cung

 • Mang đi, lấy đi

Carve (2)

Cụm động từ Carve out

 • Xây dựng danh tiếng

Cụm động từ Carve up

 • Chia nhỏ

 • (Lái xe) Bắt kịp ai đó rồi quẹo xe đột ngột vào trước xe kia

Cash (4)

Cụm động từ Cash in

 • Chuyển đổi cổ phiếu, trái phiếu, ... thành tiền mặt

Cụm động từ Cash in on

 • Lợi dụng cơ hội để kiếm chác

Cụm động từ Cash out

 • Truy cập, đột nhập trái phép vào tài khoản ngân hàng và trộm tiền

 • Đổi cái gì đó ra tiền mặt

Cụm động từ Cash up

 • Tính tiền thu được (ở cửa hàng, doanh nghiệp) vào cuối ngày

Cast (7)

Cụm động từ Cast about for

 • Cố gắng tìm kiềm cái gì

Cụm động từ Cast around for

 • Cố gắng tìm kiềm cái gì

Cụm động từ Cast aside

 • Vứt bỏ, từ bỏ (ai, cái gì) bởi vì bạn không còn thích nữa

Cụm động từ Cast off

 • Vứt bỏ, từ bỏ

 • Cởi dây neo thuyền

Cụm động từ Cast out

 • Đuổi, tống (ai) đi

Cụm động từ Cast round for

 • Cố gắng tìm kiềm cái gì

Cụm động từ Cast up

 • Cuốn đi bởi dòng nước, trôi ra biển và dạt vào bờ biển nào đó

Catch (7)

Cụm động từ Catch at

 • Bắt lấy, nắm lấy cái gì

Cụm động từ Catch on

 • Trở nên phổ biến

 • Cuối cùng cũng hiểu cái gì

Cụm động từ Catch out

 • Lừa, đánh lừa

 • Chứng minh hoặc phát hiện ra ai đang nói dối

 • (Bị động) Đặt ai đó trong một tình huống khó khăn

Cụm động từ Catch up

 • Làm bù để bắt kịp công việc đã lỡ

 • Bắt kịp, đuổi kịp ai (ở đằng trước)

Cụm động từ Catch up in

 • Bị liên quan, dính líu đến cái gì

Cụm động từ Catch up on

 • Làm bù, học bù để bắt kịp phần đã lỡ

 • Cùng một người bạn cũ nhớ lại thời gian đã qua sau nhiều ngày không gặp lại

Cụm động từ Catch up with

 • Tìm ra ai đó (sau một khoảng thời gian)

 • Trừng phạt ai vì đã làm sai điều gì

 • Học cái gì mới mà đã nhiều người biết

Cater (2)

Cụm động từ Cater for

 • Cung cấp những gì cần thiết

Cụm động từ Cater to

 • Cung cấp, thỏa mãn nhu cầu

Cave (1)

Cụm động từ Cave in

 • Sụp đổ

 • Nhượng bộ, chịu thua

Chalk (3)

Cụm động từ Chalk out

 • Đề ra, vạch ra, phác thảo (một kế hoặc, dự án, ...)

Cụm động từ Chalk up

 • Đạt được, thu được thành công, thắng lợi

Cụm động từ Chalk up to

 • Giải thích lý do cho một vấn đề

Chance (1)

Cụm động từ Chance upon

 • Tình cờ tìm thấy

Change (1)

Cụm động từ Change over

 • Thay đổi, chuyển đổi một hệ thống (đo lường, chế độ, ...)

Charge (2)

Cụm động từ Charge up

 • Nạp, sạc pin

Cụm động từ Charge with

 • Buộc tội ai đó vì hành vi phạm pháp

Chase (3)

Cụm động từ Chase down

 • Cố gắng lắm để tìm kiếm hoặc nhận được cái gì

Cụm động từ Chase off

 • Đuổi, xua đuổi ai đó

Cụm động từ Chase up

 • Nhắc cho ai đó nhớ làm gì

 • Tiếp xúc với ai đó để lấy được tiền nợ, tiền hóa đơn, ...

 • Tiếp xúc với ai đó để lấy thông tin

Chat (2)

Cụm động từ Chat away

 • Nói chuyện thoải mái như bạn bè

Cụm động từ Chat up

 • Tán tỉnh

Cheat (2)

Cụm động từ Cheat on

 • Ngoại tình

 • Lừa dối, phản bội

Cụm động từ Cheat out of

 • Lừa tiền ai đó

Check (8)

Cụm động từ Check by

 • Đi thăm một nơi, địa điểm để kiểm tra cái gì đó

Cụm động từ Check in

 • Ghi tên là khách trọ hoặc hành khách đi máy bay ...

Cụm động từ Check into

 • Ghi tên là khách trọ hoặc hành khách đi máy bay ...

Cụm động từ Check off

 • Đánh dấu (các mục trong danh sách) là đã thực hiện

Cụm động từ Check out

 • Thanh toán hóa đơn và rời khách sạn

 • Chết yểu

 • Tìm kiếm thông tin hoặc duyệt, kiểm tra cái gì đó

Cụm động từ Check out of

 • Thanh toán hóa đơn và rời khách sạn

Cụm động từ Check over

 • Kiểm tra kĩ càng, cẩn thận

Cụm động từ Check up on

 • Kiểm tra xem ai đó là OK hoặc làm những gì họ nên làm

Cheer (2)

Cụm động từ Cheer on

 • Cổ vũ, khích lệ

Cụm động từ Cheer up

 • Phấn khởi lên, vui lên (đừng buồn nữa)

Chew (5)

Cụm động từ Chew off

 • Cắn nát

Cụm động từ Chew on

 • Suy nghĩ kĩ trước khi quyết định

Cụm động từ Chew out

 • Mắng mỏ, chửi bới

Cụm động từ Chew over

 • Suy nghĩ về một vấn đề

Cụm động từ Chew up

 • Nhai nát bằng răng

 • Nghiến nát bên trong một máy móc

Chicken (1)

Cụm động từ Chicken out

 • Quyết định thôi không làm việc gì vì SỢ

Chill (1)

Cụm động từ Chill out

 • Thư giãn, giải trí

Chime (1)

Cụm động từ Chime in

 • Đóng góp ý kiến trong cuộc thảo luận

Chip (2)

Cụm động từ Chip away at

 • Dần dần giảm (danh tiếng, hiệu quả, ...)

Cụm động từ Chip in

 • Đóng góp tiền

 • Đóng góp ý kiến trong cuộc thảo luận, ...

Choke (3)

Cụm động từ Choke off

 • Cản trở, gây trở ngại

Cụm động từ Choke out

 • Áp đảo, làm cản trở

Cụm động từ Choke up

 • Nghẹn lời (do buồn)

 • Bít lại, bịt lại

Choose (1)

Cụm động từ Choose up

 • Tạo thành tổ, đội để chơi bóng chày, ...

Chop (2)

Cụm động từ Chop down

 • Chặt ngã, đốn ngã một cây

Cụm động từ Chop up

 • Chặt nhỏ, băm nhỏ

Chow (2)

Cụm động từ Chow down

 • Ăn

Cụm động từ Chow down on

 • Ăn cái gì đó

Chuck (4)

Cụm động từ Chuck away

 • Vứt bỏ cái gì mà bạn không còn sử dụng nữa

Cụm động từ Chuck in

 • Ngừng, nghỉ, từ bỏ

 • Bình luận

Cụm động từ Chuck out

 • Vứt bỏ cái gì mà bạn không còn sử dụng nữa

Cụm động từ Chuck up

 • Nôn, mửa

 • Ngừng, nghỉ, từ bỏ

Churn (1)

Cụm động từ Churn out

 • Sản xuất cái gì với số lượng lớn mà không quan tâm tới chất lượng

Clag (1)

Cụm động từ Clag up

 • Làm tắc, cản trở

Clam (1)

Cụm động từ Clam up

 • Im lặng, ngồi im thin thít

Clamp (1)

Cụm động từ Clamp down on

 • Hạn chế, kiểm soát

Claw (1)

Cụm động từ Claw back

 • Thu tiền lại

 • Chiếm lại, lấy lại

Clean (3)

Cụm động từ Clean off

 • Dọn dẹp đĩa hoặc cái gì bẩn

Cụm động từ Clean out

 • Dọn dẹp sạch sẽ

 • Dùng hoặc bòn rút hết tiền của ai

Cụm động từ Clean up

 • Dọn dẹp vệ sinh

 • Kiếm được một món tiền lớn

Clear (4)

Cụm động từ Clear away

 • Rời khỏi một địa điểm

 • Dọn dẹp, làm cho sạch sẽ

Cụm động từ Clear off

 • Rời nơi nào đó một cách nhanh chóng

Cụm động từ Clear out

 • Dọn dẹp sạch sẽ

 • Rời khỏi nơi nào đó

Cụm động từ Clear up

 • Tiêu tan (một căn bệnh)

 • Dọn dẹp

 • Giải thích

 • (Thời tiết) cải thiện

Click (1)

Cụm động từ Click through

 • Mở một quảng cáo trên internet

Climb (1)

Cụm động từ Climb down

 • Chấp nhận rằng bạn đã sai và cần thay đổi quan điểm; chịu thua; nhượng bộ

Cling (3)

Cụm động từ Cling on

 • Giữ chặt, nắm chặt

Cụm động từ Cling on to

 • Cố gắng giữ lấy (không muốn từ bỏ) cái gì

Cụm động từ Cling to

 • Giữ mãi, duy trì niềm tin, hi vọng, ...

Clog (1)

Cụm động từ Clog up

 • Kẹt, tắc

Close (8)

Cụm động từ Close down

 • Đóng cửa hẳn (không buôn bán, kinh doanh nữa)

 • (Thể thao) Ngăn chặn đối thủ

Cụm động từ Close in

 • Bao quanh, bao phủ

 • Tiến gần đến

Cụm động từ Close in on

 • Tới gần ai đó

Cụm động từ Close in upon

 • Tới gần ai đó

Cụm động từ Close off

 • Chặn không cho ai vào một nơi nào đó

Cụm động từ Close on

 • Tiến gần hơn

Cụm động từ Close out

 • Làm cái gì kết thúc

 • Đóng, dừng sử dụng

 • Bỏ qua, loại trừ ai

Cụm động từ Close up

 • Đóng hẳn, đóng hoàn toàn cái gì

 • Tiến lại gần nhau

Cloud (1)

Cụm động từ Cloud over

 • Tối sầm lại, u ám

Clown (2)

Cụm động từ Clown about

 • Cư xử ngu ngốc và lãng phí thời gian, làm trò hề

Cụm động từ Clown around

 • Cư xử ngu ngốc và lãng phí thời gian, làm trò hề

Coast (1)

Cụm động từ Coast along

 • Làm gì mà không cố gắng, nỗ lực nhiều

Cobble (1)

Cụm động từ Cobble together

 • Làm hoặc tạo ra cái gì một cách vội vã

Cock (1)

Cụm động từ Cock up

 • Làm hỏng cái gì

Colour (1)

Cụm động từ Colour (Color) up

 • Thẹn đỏ mặt

Come (37)

Cụm động từ Come about

 • Xảy đến, xảy ra

 • (Hàng hải) Di chuyển theo hướng

Cụm động từ Come across

 • Tình cờ gặp, thấy ai/cái gì

 • Đồng ý quan hệ (tình dục) với ai

 • Tạo, gây ấn tượng gì

Cụm động từ Come along

 • Hộ tống, đi kèm

 • Di chuyển nhanh hơn để bắt kịp

Cụm động từ Come apart

 • Vỡ thành mảnh nhỏ

Cụm động từ Come around

 • Tỉnh lại, phục hồi ý thức

Cụm động từ Come around to

 • Đồng ý hoặc chấp nhận điều gì mà trước đó bạn phản đối hoặc không thích

Cụm động từ Come back

 • Trở lại, trở về

Cụm động từ Come before

 • Trình diện trong phiên tòa do cáo buộc phạm tội

Cụm động từ Come by

 • Thăm ai đó

 • Đạt được, kiếm được

Cụm động từ Come down

 • Mưa

 • Di chuyển (từ vùng này qua vùng khác)

Cụm động từ Come down on

 • Phê bình, khiển trách ai nặng nề

Cụm động từ Come down to

 • Chung qui là

Cụm động từ Come down upon

 • Phê bình, khiển trách ai nặng nề

Cụm động từ Come down with

 • Ốm, ngã bệnh

Cụm động từ Come forth

 • Trình diện, ra mắt

Cụm động từ Come forth with

 • Cung cấp thông tin

Cụm động từ Come from

 • Nơi bạn sinh ra (thường dịch là "đến từ ...")

Cụm động từ Come in

 • (Chuyến bay) đến nơi

 • Xếp hạng trong một cuộc đua

 • Chứa đựng tin tức

Cụm động từ Come in for

 • Nhận (phê bình, chỉ trích, khen ngợi, ...)

Cụm động từ Come into

 • Là quan trọng, là thích hợp

 • Thừa hưởng, thừa kế

Cụm động từ Come into use

 • Bắt đầu đi vào sử dụng

Cụm động từ Come off

 • Bong ra, rời ra

 • Thành công

Cụm động từ Come off it

 • Tôi không tin những gì bạn đang nói

Cụm động từ Come on

 • Cổ vũ, khích lệ

 • Bắt đầu đau ốm

 • Bắt đầu vận hành (máy móc, ...)

Cụm động từ Come out

 • Để lộ bí mật, tin tức, ...

 • Phát hành, xuất bản ra công chúng

 • Giặt, tẩy sạch cái gì

 • Tuyên bố công khai mình là người đồng tính

 • (Mặt trời) xuất hiện, ló ra

Cụm động từ Come out in

 • Nổi lên, bị phủ (bởi mụn nhọn, phát ban, ...)

Cụm động từ Come out of

 • Phục hồi ý thức

Cụm động từ Come out with

 • Đưa ra, phát hành cái gì

 • Phát biểu, nói cái gì một cách đột nhiên, thình lình

Cụm động từ Come over

 • (Sức khỏe) Cảm thấy lạ

 • (Tư tưởng) Xâm chiếm

Cụm động từ Come round

 • Tỉnh lại (sau thuốc gây mê)

 • Thay đổi ý kiến, quan điểm

Cụm động từ Come through

 • (Thông báo, tin tức) Công bố, phát ra

 • Thoát, qua khỏi (một căn bệnh, một tình trạng khó khăn)

 • Đưa ra kết quả (đã hứa)

Cụm động từ Come through with

 • Cung cấp cái gì cần thiết

Cụm động từ Come to

 • Tỉnh lại, hồi phục (sau hôn mê)

 • Kết quả là, dẫn đến, đưa đến

 • Nhớ lại cái gì

 • Lên tới, ngang bằng cái gì

Cụm động từ Come up

 • Xảy ra, xuất hiện

 • (Mặt trời) mọc

Cụm động từ Come up against

 • Đối mặt với vấn đề hoặc tình trạng khó khăn

Cụm động từ Come up with

 • Tìm ra câu trả lời, giải pháp, ...

Cụm động từ Come upon

 • Chợt gặp, tình cờ thấy

Conjure (1)

Cụm động từ Conjure up

 • Gợi lên cái gì đó (như một bức tranh) trong tâm trí

 • Tạo hoặc làm cái gì đột ngột, không báo trước

Conk (1)

Cụm động từ Conk out

 • Ngủ gục, chìm ngay vào giấc ngủ

 • Đột nhiên hỏng, dừng làm việc

Contract (3)

Cụm động từ Contract in

 • Đồng ý tham gia vào

Cụm động từ Contract out

 • Cho thầu

Cụm động từ Contract out of

 • Rút lui khỏi một hợp đồng, giao kèo

Cool (2)

Cụm động từ Cool down

 • Làm mát, nguội hơn

 • (Làm ai) Trở nên bình tĩnh, bớt kích động

Cụm động từ Cool off

 • Trở nên bình tĩnh hơn

Coop (1)

Cụm động từ Coop up

 • Giam, nhốt vào một khu vực nhỏ

Cop (3)

Cụm động từ Cop it

 • Gặp rắc rối

Cụm động từ Cop off

 • Rời nơi làm việc, trường học sớm

 • Hôn, yêu hoặc quan hệ tình dục với ai

Cụm động từ Cop out

 • Chọn một cách dễ hơn

Cost (1)

Cụm động từ Cost up

 • Ước tính chi phí của việc gì dự định làm

Cotton (1)

Cụm động từ Cotton on

 • Hiểu

Cough (1)

Cụm động từ Cough up

 • Khạc ra

Could (1)

Cụm động từ Could do with

 • Cần hoặc muốn cái gì

Count (11)

Cụm động từ Count against

 • Cái gì gây bất lợi cho ai

Cụm động từ Count among

 • Xem ai như là một bộ phận của một nhóm

Cụm động từ Count down

 • Chờ đợi cái gì xảy ra một cách nôn nóng, đếm ngược

Cụm động từ Count for

 • Được công nhận là quan trọng, đáng giá

Cụm động từ Count in

 • Bao gồm ai/cái gì

Cụm động từ Count off

 • Đếm rõ ràng từng số một trong một dãy

Cụm động từ Count on

 • Phụ thuộc vào, dựa vào, tin cậy vào

 • Mong đợi điều gì xảy ra và xây dựng kế hoạch dựa vào nó

Cụm động từ Count out

 • Loại trừ

 • Đếm (đồ vật) từng cái một

Cụm động từ Count towards

 • Là một phần cần thiết để hoàn thành cái gì

Cụm động từ Count up

 • Thêm vào, cộng vào

Cụm động từ Count upon

 • Mong đợi điều gì xảy ra và xây dựng kế hoạch dựa vào nó

 • Phụ thuộc vào, dựa vào, tin cậy vào

Cover (2)

Cụm động từ Cover for

 • Đưa ra lời xin lỗi

 • Làm công việc, nhiệm vụ giùm ai khi người đó vắng mặt

Cụm động từ Cover up

 • Giấu diếm, che đậy

Cozy (2)

Cụm động từ Cozy up

 • Tự làm chính bạn thoải mái, ấm áp

Cụm động từ Cozy up to

 • Tự gây ấn tượng với ai đó

Crack (3)

Cụm động từ Crack down on

 • Bắt ai phải chịu cách xử lý nghiêm ngặt hơn bình thường

Cụm động từ Crack on

 • Tiếp tục đang làm gì

Cụm động từ Crack up

 • Suy sụp, kiệt sức nghiêm trọng

 • Tình trạng tín hiệu xấu trên điện thoại

 • Phá lên cười

 • Làm hư hại một chiếc xe hơi nghiêm trọng

Crank (2)

Cụm động từ Crank out

 • Tạo nhanh ra nhiều thứ

Cụm động từ Crank up

 • Tiêm, chích các thuốc không thuộc về y học

 • Quay (máy)

 • Tăng lên, to lên

Crash (1)

Cụm động từ Crash out

 • Ngủ tại nhà ai đó (khi bạn quá mệt, say ... không về được)

 • Ngủ gục, ngủ lăn quay

Cream (1)

Cụm động từ Cream off

 • Chọn lựa, gạn lấy những người xuất sắc, đặc biệt, ... để họ có thể nhận sự đối đãi đặc biệt

 • Nhận nhiều tiền, thường là không công bằng trong một giao dịch, hợp động kinh doanh

Creep (6)

Cụm động từ Creep in

 • Bắt đầu trở nên đáng chú ý, dễ nhận thấy

 • Vẫn xuất hiện bất chấp các nỗ lực để loại bỏ

Cụm động từ Creep into

 • Trở nên dễ nhận thấy trong cái gì đó

Cụm động từ Creep out

 • Làm ai lo lắng, băn khoăn

Cụm động từ Creep out on

 • Làm, thực hiện cùng một hoạt động trong khoảng thời gian dài

Cụm động từ Creep over

 • Bắt đầu có cảm giác tiêu cực

Cụm động từ Creep up on

 • Tiến gần đến mà không ai nhận thấy

Crop (1)

Cụm động từ Crop up

 • (Vấn đề, khó khăn, ...) Xuất hiện đột xuất

Cross (3)

Cụm động từ Cross off

 • Gạch đi, xóa đi (khỏi danh sách)

Cụm động từ Cross out

 • Gạch một dòng ngang qua phần ghi chép để chỉ rằng phần đó là sai

Cụm động từ Cross up

 • Đánh lừa, lừa đảo

Cruise (1)

Cụm động từ Cruise through

 • Dễ dàng vượt qua, thành công

Crumb (1)

Cụm động từ Crumb down

 • Dọn dẹp bàn ăn trong nhà hàng

Cry (2)

Cụm động từ Cry off

 • Hủy bỏ một cuộc hẹn

Cụm động từ Cry out

 • Kêu đau đớn, thét lên đau đớn

Cut (11)

Cụm động từ Cut across

 • Đi tắt

 • Tác động, ảnh hưởng đến các nhóm, tầng lớp, ... khác nhau

Cụm động từ Cut back

 • Cắt giảm

 • Tỉa bớt, cắt bớt (cây)

Cụm động từ Cut back on

 • Giảm tiêu dùng

Cụm động từ Cut down

 • Giảm bớt, cắt bớt (chi tiêu, ...)

 • Giết ai

 • Chặt, đốn (cây); gặt (lúa, ...)

Cụm động từ Cut down on

 • Giảm bớt

Cụm động từ Cut in

 • Bắt đầu vận hành

 • Chen ngang sau khi đã vượt (xe ô tô)

 • Nói xen vào

 • Chia cho ai một phần lợi tức (trong kinh doanh); chia phần

Cụm động từ Cut it out

 • Thôi đi! (Dừng cách cư xử không đúng đắn)

Cụm động từ Cut off

 • Ngắt, cắt (điện, kết nối, ...)

 • Cách li, cô lập

Cụm động từ Cut out

 • Loại, loại trừ

 • Động cơ dừng hoạt động, chết máy

 • Cắt tranh, ảnh, ... từ tạp chí, ...

 • Rời đi nhanh

 • Tách vật nuôi từ một nhóm

Cụm động từ Cut through

 • Giải quyết vấn đề khó khăn

 • Đi qua một địa điểm thay vì phải đi vòng qua nó; băng qua

 • Mở ra một lối hoặc con đường bằng cách cắt

Cụm động từ Cut up

 • Cắt ra từng mảnh nhỏ hơn

 • Làm bối rối

 • Làm ai bị thương vì vết cắt