Come up là gìCụm động từ Come up có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Come up

Ý nghĩa của Come up là:

  • Xảy ra, xuất hiện

Ví dụ minh họa cụm động từ Come up:

 
- I'll be late home tonight because something's COME UP at work has
to be ready for tomorrow morning.
Tôi sẽ về nhà muộn tối nay bởi vì có một vài thứ xảy ra ở nơi làm
việc cần phải sẵn sàng vào buổi sáng mai.

Nghĩa từ Come up

Ý nghĩa của Come up là:

  • (Mặt trời) mọc

Ví dụ minh họa cụm động từ Come up:

 
- The sun CAME UP just as we reached the outskirts of the town.
Mặt trời đã mọc ngay khi chúng tôi vừa đi ra vùng ngoại ô.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come up trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp