Come out with là gìCụm động từ Come out with có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Come out with

Ý nghĩa của Come out with là:

  • Đưa ra, phát hành cái gì

Ví dụ minh họa cụm động từ Come out with:

 
- They have just COME OUT WITH a new version.
Họ vừa phát hành một phiên bản mới.

Nghĩa từ Come out with

Ý nghĩa của Come out with là:

  • Phát biểu, nói cái gì một cách đột nhiên, thình lình

Ví dụ minh họa cụm động từ Come out with:

 
- She CAME OUT WITH the answer when everyone was expecting it to
remain unsolved.
Thình lình cô ấy đưa ra câu trả lời khi mà tất cả mọi người đang
cho rằng nó sẽ không được giải đáp.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come out with trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp