Come out of là gìNghĩa từ Come out of

Ý nghĩa của Come out of là:

  • Phục hồi ý thức

Ví dụ minh họa cụm động từ Come out of:

 
- After three years, he CAME OUT OF the coma.
Sau ba năm, anh ta đã phục hồi ý thức sau hôn mê.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come out of trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp