Come in là gìCụm động từ Come in có 3 nghĩa:

Nghĩa từ Come in

Ý nghĩa của Come in là:

  • (Chuyến bay) đến nơi

Ví dụ minh họa cụm động từ Come in:

 
- The plane CAME IN at two-thirty in the morning.
Chuyến bay đã tới vào lúc 2.30 sáng.

Nghĩa từ Come in

Ý nghĩa của Come in là:

  • Xếp hạng trong một cuộc đua

Ví dụ minh họa cụm động từ Come in:

 
- I did my best but CAME IN last but one in the race.
Tôi đã cố gắng hết sức nhưng chỉ xếp hạng áp chót trong cuộc đua.

Nghĩa từ Come in

Ý nghĩa của Come in là:

  • Chứa đựng tin tức

Ví dụ minh họa cụm động từ Come in:

 
- Reports are just COMING IN of an assassination attempt on the President.
Các bản tin chứa đựng thông tin về nỗ lực ám sát vị tổng thống.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come in trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp