Come round là gìCụm động từ Come round có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Come round

Ý nghĩa của Come round là:

  • Tỉnh lại (sau thuốc gây mê)

Ví dụ minh họa cụm động từ Come round:

 
- She CAME ROUND and learned that the operation had been a complete
success.
Cô ấy đã tỉnh lại và biết rằng ca phẫu thuật đã hoàn toàn thành công.

Nghĩa từ Come round

Ý nghĩa của Come round là:

  • Thay đổi ý kiến, quan điểm

Ví dụ minh họa cụm động từ Come round:

 
- At first she didn't like the idea, but she CAME ROUND to our way
of thinking in the end.
Lúc đầu cô ta không thích ý tưởng đó, nhưng cuối cùng cô ấy cũng thay
đổi theo cách suy nghĩ của chúng tôi.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come round trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp