Come around to là gìNghĩa từ Come around to

Ý nghĩa của Come around to là:

  • Đồng ý hoặc chấp nhận điều gì mà trước đó bạn phản đối hoặc không thích

Ví dụ minh họa cụm động từ Come around to:

 
- They have started COMING AROUND TO our way of thinking and are
less hostile.
Họ đã bắt đầu chấp nhận lối suy nghĩ của chúng tôi và bớt phản đối hơn.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come around to trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp