Come along là gìCụm động từ Come along có 2 nghĩa:

Nghĩa từ Come along

Ý nghĩa của Come along là:

  • Hộ tống, đi kèm

Ví dụ minh họa cụm động từ Come along:

 
- May I COME ALONG on your trip tomorrow?
Anh có thể hộ tống em đi chơi ngày mai được không?

Nghĩa từ Come along

Ý nghĩa của Come along là:

  • Di chuyển nhanh hơn để bắt kịp

Ví dụ minh họa cụm động từ Come along:

 
- COME ALONG, we'll never get there if you don't keep up with us.
Nhanh lên nào, chúng ta sẽ không tới đó nếu bạn không theo kịp chúng tớ.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come along trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp