Come around là gìNghĩa từ Come around

Ý nghĩa của Come around là:

  • Tỉnh lại, phục hồi ý thức

Ví dụ minh họa cụm động từ Come around:

 
- It took several hours after the operation before he CAME AROUND.
Mất vài giờ sau cuộc phẫu thuật trước khi anh ấy tỉnh lại.

Một số cụm động từ khác

Ngoài cụm động từ Come around trên, động từ Come còn có một số cụm động từ sau:


c-cum-dong-tu-trong-tieng-anh.jsp